PTS assisterar svenska företag att få EU-finansiering för digitala förbindelser

2023-01-05

EU-kommissionen har beviljat Telia och Netonomics medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital).

Omkring 1,7 miljarder kronor sammanlagt har EU-kommissionen beviljat i medfinansiering till samtliga EU-länder för att företag ska bygga:

  • stamförbindelser för datakommunikation
  • 5G-infrastruktur för trafikleder och lokala offentliga tjänster

Kommittén för programmet Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF 2 Digital) beslutade den 13 december 2022 att bevilja medfinansiering till projekt som förbättrar EU:s digitala infrastruktur.

- Det är viktigt att svenska företag får del av EU-finansieringen. Vi på CEF-kansliet stöttar företagen under ansökningsperioden, säger Elizabeth Sandström Greenfield på PTS CEF kansli.

PTS roll är att bistå regeringen med att bereda, kvalitetssäkra och samordna bidragsansökningarna och att följa upp projekten som beviljats bidrag inom CEF 2 Digital.

Finansieringsbeslutet

Om CEF 2 Digital på pts.se

Telia får EU-finansiering för 5G-förbindelser till trafiklederna i Nordeuropa

Telia fick finansiering för ett projekt som syftar till att skapa 5G-korridorer för att testa nya smartare och mer hållbara transportlösningar med uppkopplade, fjärrstyrda och autonoma fordon.

Ett specifikt område som ska utforskas är hur kontinuiteten i gränsöverskridande nättjänster kan förbättras, så att användningen av tjänster med hjälp av 5G ska kunna fortsätta smidigt när uppkopplade fordon passerar gränsen.

Projektet ”5G Northern European Transport Corridor” tilldelades omkring 173 miljoner kronor till Telia Sverige, Telia Finland och den lettiska mobiloperatören LMT för utvecklingen av den Nordeuropeiska transportkorridoren.

Netonomics får EU-finansiering för en Gigabit studie för Stockholms skärgård

Netonomics får medfinansiering på omkring 1,2 miljoner kronor för att studera hur en kostnadsoptimal uthållig design av fysiska länkar kan se ut, vilket möjliggör byggandet av robust Gigabit-uppkoppling.

5G-tjänsten ska aktiveras närhelst det är möjligt som en komponent för att påskynda den digitala omvandlingen av alla små och medelstora företag för att nå en grundläggande nivå av digital intensitet, attrahera etablering av digitala företag och möjliggöra fjärrpublikservice i exempelvis hälsovård genom tillgången till molntjänster.

Vad händer just nu?

Just nu pågår den andra utlysningen för den digitala sektorn inom programmet CEF 2 Digital. Utlysningen stänger den 23 februari 2023.

Mer information

Elizabeth Sandström Greenfield, CEF-koordinator på PTS, 073-644 55 14