Många sökte bredbandsstöd 2023

2023-09-06

Det fanns 89 ansökningar när vi den 29 augusti öppnade ansökningarna om bredbandsstöd för år 2023. De innehåller 671 projekt totalt. Nästan 3,4 miljarder kronor är totalsumman som föreningar, företag och kommuner har sökt i bredbandsstöd. Vi granskar nu ansökningarna och fattar beslut om stödfinansiering löpande under hösten 2023.

– Vi är glada över att bredbandsstödet fortsätter att locka ett stort antal sökande. För fjärde året i rad möjliggör det att bredband byggs på platser i Sverige som av olika skäl inte hade kunnat nås utan bredbandsstöd. Vi arbetar nu intensivt med att granska årets ansökningar och beslutar under hösten vilka som får stöd, säger Jenny Wilke-Blanck, chef för tilldelning av bredbandsstöd på PTS.

– Det finns drygt 1,2 miljarder kronor att fördela så alla projekt kan inte tilldelas stöd i år. Nästa år kommer en ny chans att söka och för varje år når stödet längre ut i glesbygd, avslutar Jenny Wilke-Blanck.

Statistik – ansökan om bredbandsstöd 2023

 • Ansökningar totalt belopp: 3 378 546 205 kronor.
 • 89 ansökningar med totalt 671 projekt. Fördelat per aktörsgrupp:
  13 ekonomiska föreningar
  42 kommunala bolag
  12 privata bolag
  22 kommuner
 • 37 308 byggnader. Det är från olika delar av landet och det är stora och små projekt.
 • Totalsumma ansökningar fördelat per utlysningsområde:
  Götaland 1 274 863 221 kronor
  Svealand 1 162 529 477 kronor
  Norrland 941 153 507 kronor

Sammanfattning ansökningar – bredbandsstöd 2023, pdf

Statistik per län och och per kommun - se flikarna i nederkant, excel

All statistik kommer vi vartefter samla på den här webbsidan under hösten. Vi gör webbnyheter och nyhetsbrev om det då det är dags.

Vad händer nu?

Vi granskar ansökningarna så fort det bara går under hösten så att stödsökare får beslut. I grova drag går det till så här:

 • PTS granskar om aktören uppfyller kraven för att tilldelas stöd. Vi granskar även att PTS krav på en stödansökan uppfylls.
 • De utbyggnadsprojekt som ingår i ansökningarna granskar vi enligt en rangordningsprincip.
 • Bredbandsstödet är kopplat endast till år 2023. Vi ska både besluta och betala ut stödet 2023/2024.
 • Vi kan inte besvara frågor om status på enskilda ansökningar innan vi har beslutat om tilldelningen. Vi tar kontakt med stödsökande om och när det behövs. Bevaka PTS portal, ni får i så fall mejlnotifikationer där.
 • Handläggare på PTS arbetar tillsammans med experter inom ekonomi, juridik och teknik.

Tidplan - bredbandsstöd 2023

Fakta

 • Drygt 1,2 miljarder kronor finns i potten för bredbandsstöd år 2023 för utbyggnad av bredband i Sverige. Regeringen har givit PTS i uppdrag att fördela pengarna före 2023 års slut.
 • Pengarna fördelas mellan tre utlysningsområden: Norrland, Svealand och Götaland. Projekt inom respektive landsdel konkurrerar med varandra.
 • Bredbandsstödet riktas år 2023 primärt till hushåll och arbetsställen men även fritidshus får ingå i projekten.
 • Bredbandsstödet är till för att bygga ut till platser i Sverige som av olika skäl inte hade kunnat nås utan stödfinansiering.
 • Frågor kunde alla aktörer ställa i PTS portal och alla frågor inklusive svar finns där.
 • PTS följer upp och granskar alla projekt som har fått stöd. Det sker återkommande under hela projektperioden.
 • Stödmottagare har tre år på sig att slutföra sina projekt.

Nyhetsbrev om PTS bredbandsstöd

Du prenumererar väl på nyhetsbrevet om PTS bredbandsstöd?

Mer information

Frågor om bredbandsstöd: Jenny Wilke-Blanck, 08-678 50 00
PTS presstjänst: 08-678 55 55