Förbättringar inför bredbandsstöd år 2023

2023-04-12

Alla underlag till 2023 års bredbandsstöd kommer den 17 maj då ansökan öppnar i PTS portal. Redan nu vill vi berätta om några av de förbättringar som vi kommer att införa efter att vi har utvärderat och analyserat 2022 års bredbandsstöd. Ni som har sökt tidigare år kommer i övrigt att känna igen er i det mesta.

 En viktig förberedelse inför varje år som bredbandsstöd ska tilldelas, är att vi ser över vilka förenklingar vi kan göra och att vi analyserar behovet av anpassning till nya regler och nya förutsättningar för bredbandsutbyggnaden, säger Jenny Wilke Blanck, chef på enheten för tilldelning på PTS.

Underlag om noder i ansökan

Ni ska i ansökan för 2023 skicka med underlag som tydligt visar nodens plats, kapacitet och att noden är driftsatt.

Ni kan till exempel använda underlag från ert eget system. Är det en ny nod som byggts som del av ett existerande stödprojekt kan det behövas ett foto med geotagg från er egenkontroll och något som visar att noden har hunnit bli driftsatt.

Ska ni hyra en annan aktörs nod för att nå utbyggnadsprojektets område, behöver ni visa att ni kommer kunna hyra den nödvändiga kapaciteten från den aktören och till ett uppskattat pris. Då skickar ni exempelvis in en offert eller mejlkommunikation som visar det.

Nätöversikter – pedagogiskt exempel

När vi utvärderade bredbandsstödet förra året blev det tydligt att många som hade sökt upplevde att nätöversikter är ett särskilt svårt delmoment i ansökan.

Därför har vi nu tagit fram en exempel-nätöversikt. Den visar på ett så pedagogiskt sätt som möjligt, hur en tydlig nätöversikt kan se ut. Nätöversikten finns tillgänglig från den 17 maj.

Inför 2023 års bredbandsstöd har vi även sett över kravlistan för nätöversikter. Vi kommer att begära in de viktigaste och nödvändigaste uppgifterna. Syftet är att göra ansökningsförfarandet enklare.

Går igenom utifrån nya GBER

Dokumenten Allmän information om PTS bredbandsstöd 2023, PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023 och information om ansökan 2023 kommer inte i mitten eller slutet av april. Det beror bland annat på att en uppdatering av EU-förordningen som kallas den allmänna gruppundantagsförordningen (GBER) är på gång. PTS jobbar nu med att se över den.

Uppdateringen av GBER, som PTS bredbandsstöd bygger på, har varit på gång sedan länge och den slutliga formuleringen har nyligen blivit tillgänglig.

PTS ser nu över om det finns behov av att anpassa underlagen i utlysningen till de nya skrivningarna. Inga större förändringar i villkoren förväntas, men PTS behöver gå igenom underlagen utifrån ändringarna i GBER.

Mer information och guidning

PTS ger er instruktion som finns i PTS portal om hur ni ska göra när ni ansöker. Vi har i år gjort ytterligare förbättringar utifrån återkoppling som vi har fått från 2022 års omgång av bredbandsstödet.

Från 17 maj kan ni i PTS portal även ställa frågor och få svar och läsa det som andra aktörer har frågat PTS.

Förtydligande om fritidshus

Fritidshus är stödberättigade, det går alltså att söka och tilldelas bredbandsstöd för fritidshus. En stor del av byggnadsförteckningen består av fritidshus.

Den enda begränsningen är att ett projekt behöver omfatta minst en byggnad med hushåll eller företag. De nya stödvillkoren från 2022 innebär att projekt med stor andel hushåll och företag får en fördel i rangordningen av projekt vid tilldelningen.

Se rubrik på den här sidan som heter Förtydligande om fritidshus

Fakta

 • Det finns 1,3 miljarder kronor för PTS att tilldela i bredbandsstöd år 2023.
 • 17 maj öppnar ansökan. Då finns alla underlag som är till hjälp då du ska ansöka. 
  -Allmän information om PTS bredbandsstöd 2023
  -PTS villkor för beviljat bredbandsstöd 2023
  -Information om ansökan 2023
  -Byggnadsförteckningen
  -Instruktion inne i PTS portal
  -Du gör själva ansökan i PTS portal
 • PTS får inte tilldela bredbandsstöd till områden där det redan finns planerad utbyggnad, befintligt nät eller inom upptagningsområden för efteranslutningar.
 • Data kring byggnadsförteckningen som kom in i det offentliga samrådet analyseras och granskas. Regionala prioriteringar påbörjas 12 april och avslutas 3 maj. Byggnadsförteckningen är en förteckning över de byggnader som det går att söka bredbansstöd för. 

Mer information

Jenny Wilke Blanck, PTS enhet för tilldelning av bredbandsstöd, 08-678 57 89

PTS presstjänst, 08-678 55 55