Entreprenörer bygger tillgänglighetsanpassad begagnathandel

2023-01-03

Genom vinsten i PTS innovationstävling har startupbolaget Treddy förverkligat sin idé om trygg begagnathandel på internet tillgänglig för så många som möjligt. Inte minst äldre och människor med funktionsnedsättningar.

Den första vinnaren från PTS innovationstävling från 2021, Betaltjänster för alla, har slutredovisat sitt projekt – ”Trygg begagnathandel för alla på internet”. PTS nya innovationstävling heter Kommunikation för alla och ansökningstiden är den 9 januari till den 17 mars.

Upprinnelsen till projektet är att Treddy såg ett behov av en plattformsoberoende lösning för att handla begagnat tryggt på distans över internet. Enligt undersökningar och information från bland annat Brottsförebyggande rådet (Brå), polisen och Begripsam anser äldre och människor med funktionsnedsättningar att det är mycket svårt att handla på internet. De är ofta oroliga när de ska handla digitalt och undviker därför att göra det. Enligt polisen tillhör de här grupperna också de som särskilt blir utsatta för bedragare.

– Målet är att ändra mentaliteten hos svenska konsumenter; ”Swisha först, skicka sedan”. Problemet är universellt, för alla typer av användare – orosmoment och avsaknaden av tillit för motparten, säger Jacob Lundberg, operativ chef och medgrundare på Treddy.

Tillgänglighetstestat av Funka

Projektet har varit riktat mot personer över 65 år samt personer med olika funktionsnedsättningar. Treddy tog hjälp av tillgänglighetsspecialisten Funka för att utreda vilka funktionshinder som plattformen kunde bli tillgänglig för enligt tillgänglighetsdirektivet. Funka hjälpte också till med att användartesta och granska plattformen utifrån standardiseringskriterierna i WCAG 2.1, nivå AA. Efterlevnaden säkerställer att användare kan ta del av tjänstens information och använda tjänsten, även om denne har en funktionsnedsättning.

– Funkas användartester och granskningar visade på konkreta åtgärder avseende teknik, design och logik, vilka är svåra att veta utan expertis inom området. Arbetet har gjort tillgänglighetsanpassningen av Treddy genomförbar på ett strukturerat sätt, säger Jacob Lundberg.

WCAG-riktlinjerna syftar till att främst förbättra applikationer samt webbplatser och bygger på grundprinciperna: att tjänsten skall vara möjlig att uppfatta, att den skall vara hanterbar, att den skall vara begriplig och att tekniken skall vara robust.

– Arbetet med en webbapplikation som Treddy är aldrig färdigt, vilket kräver långsiktiga mål inom området för att bibehålla kvalitén på tillgänglighet i tjänsten. Genom projektet har vi lärt oss hur vi vidare ska utveckla tjänsten, för att kunna hjälpa alla som vill köpa och sälja begagnat. För att bli en ledande aktör på marknaden och uppnå visionen om att ändra svenska handelsbeteenden, är tillgänglighet en hörnsten, säger Emil Svensson, vd på Treddy.

Tre insikter om tillgänglighet

Det här är Treddys tre viktigaste insikter av att ha arbetat med tillgänglighet. 

  1. En tillgänglig plattform ger värde för tjänstens samtliga användare och kunder.
  2. Tillgänglighet rymmer många viktiga faktorer och element som kräver löpande utvärdering och utveckling.
  3. Expertis från företag som arbetar inom tillgänglighet, erbjuder stor hjälp i att navigera området och efterfölja standard.

Idéer som underlättar digital kommunikation för alla

I sin nästa innovationstävling söker PTS idéer som kan underlätta digital kommunikation mellan människor. Tävlingen startar den 9 januari 2023 och ansökan görs vi pts.se/innovation.

Mer information

Sverker Brundin, processledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.
Jacob Lundberg, operativ chef och medgrundare på Treddy, tfn: 072-2524952, mejl: jacob@treddy.se.

Om Treddy

Treddy består av grundarna Jacob Lundberg och Emil Svensson. De har arbetat med det aktuella projektet mellan den 1 augusti 2021 och den 30 november 2022. PTS finansiering uppgår till 1 544 380 kr. Treddy är varumärket på den tjänst för begagnathandel på internet som företaget JE Marketplace Solutions AB ligger bakom. Bolaget startades 2020. Tjänsten är fortfarande i en tidig fas. Så här långt har varor för över en miljon kronor sålts genom Treddy, www.treddy.se.

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Innovationstävlingen ingår i PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. Hittills har PTS stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor. Den utvärdering av tävlingens samhällseffekter som genomfördes 2021 visar bland annat följande: Tävlingen har finansierat projekt som tillsammans nått 1,1–1,3 miljoner personer. De finansierade projekten har genererat en ekonomisk nytta på 196 miljoner kronor efter det att samtliga kostnader för tävlingen har dragits av.