Drygt 1,2 miljarder att söka för bredbandsutbyggnad

2023-04-28

Snart öppnar PTS årets utlysning av bredbandsstöd där du som fiberförening, stadsnät eller operatör kan söka stöd för ditt utbyggnadsprojekt. Ansökan är öppen 17 maj fram till 28 augusti. Det finns drygt 1,2 miljarder kronor som PTS ska fördela i hela Sverige.

Här kommer pepp till dig som vill ansöka om bredbandsstöd.

Vi vill påminna om att bredbandsstödet nu är inne på sitt fjärde utlysningsår och att vi för varje år når längre ut i glesbygd. Utbyggnadsprojekt som är kostsamma att genomföra, exempelvis på grund av långa avstånd till tätort, har alltså för varje år större möjlighet att tilldelas bredbandsstöd jämfört med föregående år.

Förra året

2022 tilldelade vi bredbandsstöd till 384 projekt som i upp till tre år ska bygga bredband till 33 867 byggnader runtom i Sverige. Totalt fördelades nästan 1,3 miljarder kronor på de tre utlysningsområdena Norrland, Svealand, Götaland.

Se utförlig statistik från förra årets tilldelning, det finns 6 olika filer med intressant statistik på längden och tvären.

Allt bredbandsstöd för år 2022 är fördelat

Vem kan söka PTS bredbandsstöd?

Fiberföreningar, stadsnät och operatörer kan söka stöd för att bygga ut bredband. Även om stadsnät och fiberföreningar står för en mindre del av alla ansökningar som kommer in till PTS så finns det goda chanser att tilldelas stöd. År 2022 fick till exempel fiberföreningar stöd för 44 procent av sökta projekt.

Bredbandsstöd

Hjälp längs vägen

Har du inte sökt bredbandsstöd tidigare, får du hjälp längs vägen. Dels i instruktioner inne i det system som PTS använder där du gör själva ansökan. Det kallar vi för I PTS portal. Där kommer du även från den 17 maj kunna ställa frågor till PTS handläggare och du kommer att kunna se andras frågor och det PTS har svarat dem. 

Skapa en användare till PTS portal

Du behöver skapa en inloggning och därmed bli användare i PTS portal. Du ska då skicka in underlag som visar att du är behörig att företräda organisationen som din användare är kopplad till.

Har du sökt tidigare - sök igen

Varje år som bredbandsstöd fördelas finns det ett utlysningsunderlag med det som gäller för det aktuella året. Var därför uppmärksam på de ändringar i utlysningsunderlaget som PTS informerar om.

Eftersom bredbandsstödet för varje år når längre ut i Sveriges glesbygd är det fullt möjligt att ett projekt, som inte blivit aktuellt för stöd i tidigare utlysningar, kan komma i fråga för stöd i år. Det finns exempel på aktörer som har sökt tidigare år, som sökt igen nästa år och då tilldelats bredbandsstöd.

Kommunikationsinsatser

Just nu jobbar vi för att så många som möjligt i den svenska bredbandsbranschen ska veta om att det kommer finnas drygt 1,2 miljarder att söka i bredbandsstöd 2023 från den 17 maj.

Det så kallade utlysningsunderlaget som innehåller villkor, information om ansökan och allmän information om bredbandsstödet inklusive byggnadsförteckningen förbereder vi också.

Utifrån utvärderingar från förra årets bredbandsstöd gör vi förbättringar av olika slag, se några av dem

Fakta

  • PTS får inte tilldela bredbandsstöd till områden där det redan finns planerade utbyggnadsplaner, befintligt nät eller upptagningsområden för efteranslutningar.
    Hur skapas byggnadsförteckningen?
  • Regeringen satsar under 2023 drygt 1,2 miljarder kronor på stöd till bredbandsutbyggnad nationellt i Sverige för att landsbygd och glesbygd ska få fungerande bredbandsuppkoppling. PTS har i uppdrag att tilldela de pengarna.
  • Det finns goda chanser att ta del av bredbandsstödet 2023.
  • Förtydligande om fritidshus

 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor. Vi vill hjälpa dig!

bredbandssstod@pts.se