Digitalidag 2023: 375 aktörer går samman för ökad digital inkludering

2023-10-13

Idag sker den femte upplagan av Digitalidag – den nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar som Post-och telestyrelsen (PTS) är en av initiativtagarna till. 375 aktörer deltar som tillsammans arrangerar 1 000 aktiviteter i 216 av Sveriges 290 kommuner.

Sverige har som mål att bli bäst i världen på att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. För att möjliggöra det är det viktigt att alla ges möjlighet till att vara delaktig i vårt alltmer digitaliserade samhälle. Sedan 2019 har Digitalidag arbetat för att bidra till detta. Dagens nationella satsning är den största någonsin, och aktiviteter skapas av aktörer som människor känner sig trygga med och på platser som är tillgängliga just för dem. Aktiviteterna är digitala och fysiska, och växelverkar mellan dialog och interaktion. Över 15 000 människor engagerar sig för att inspirera fler till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen.

Dela dina tankar om hur de upplever det digitala samhället

Klockan 09 – 10.30 arrangerar Digitalidag en livesändning där ett helhetsgrepp tas om den digitala transformationens påverkan på samhället och digital inkludering från flera perspektiv. Dan Sjöblom generaldirektör på PTS deltar tillsammans med gäster från näringslivet, offentlig sektor, forskning, praktik, kommuner, religiösa trossamfund och enskilda personer vars liv påverkats av den digitala utvecklingen.

Digitalidag livesändning

Ring Digitalidag

Även i år finns det möjlighet att ringa till Ring Digitalidag (telefonservicen är öppen, från 1 september till 27 oktober, vardagar mellan klockan 9 – 12) dit vem som helst kan ringa och få hjälp med digitala verktyg och tjänster via telefon. Ring själv eller tipsa andra i din närhet att ringa till telefonnumret 010–550 25 00. Servicen bemannas av Digitalidag-aktörers medarbetare och frivilliga i ett samarbete med oss på PTS. Idag är telefonservicen öppen klockan 9 – 16 och bemannas på svenska, engelska och arabiska. 

Om Digitalidag 

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Bakom Digitalidag står, förutom alla aktörer som engagerar sig, Forum för Omställning, DIGG, IVA, LO, Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Statens servicecenter och Svenska kyrkan. 

För mer information kontakta

Ulrika Gani, projektledare, Post- och telestyrelsen, enhet för digital delaktighet, tfn: 073-644 56 56 , e-post: Ulrika.Gani@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55