Delta i PTS offentliga samråd

2024-02-22

Nu kan aktörer lämna synpunkter och rapportera i det offentliga samrådet som pågår mellan 22 februari och 25 mars 2024. Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

I PTS portal finns skriftliga instruktioner och kunskapsartiklar som stöd.
PTS portal

Offentligt samråd 2024

PTS ska tilldela närmare 800 miljoner i bredbandsstöd år 2024. Offentliga samrådet är en viktig del i att kvalitetssäkra byggnadsförteckningen.
Hur skapas byggnadsförteckningen?

Det är enkelt att rapportera

  1. Gå in i PTS portal.
    PTS portal
  2. Logga in eller ansök om inloggning. Observera att ni ska bifoga utdrag som visar vem som har rätt att teckna firman för organisationen och eventuell fullmakt, om den som ansöker om en inloggning inte är firmatecknare.
  3. Kontrollera om det finns byggnader i byggnadsförteckningen där bredbandsinfrastruktur redan finns eller där ni planerar att bygga nät till och med 2027-12-31, med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s under befintliga högtrafikförhållanden (tröskelhastighet).
    PTS uppmanar er att bifoga väl underbyggd information om de uppgifter ni lämnar.
  4. Kontrollera om det finns byggnader i byggnadsförteckningen som kan eller kommer kunna efteranslutas till en skälig anslutningsavgift, till nät som med en nedladdningshastighet på minst 100 Mbit/s under befintliga högtrafikförhållanden (tröskelhastighet). PTS bedömer att högst 40 000 kronor är en skälig anslutningsavgift.
  5. Kontrollera om det finns byggnader i byggnadsförteckningen som har tillgång till nät som genom en marginell investering kan uppgraderas till att tillhandahålla en nedladdningshastighet om minst 1 Gbit/s under höghastighetsförhållanden. PTS bedömer att DOCSIS utgör ett sådant uppgraderingsbart nät.
  6. Vill ni lämna synpunkter, läs bilagan Huvuddragen för PTS bredbandsstöd som finns i PTS portal. Ni bifogar då ett formulär som finns under rubriken Hantera formulär.

Tillsammans skapar vi byggnadsförteckningen som visar var det går att söka PTS bredbandsstöd.

Glöm inte att prenumerera på nyhetsbrevet om PTS bredbandsstöd Nyhetsbrev

Tidplan för bredbandsstöd år 2024 

Har du frågor

Har du frågor om hur du rapporterar, skapa ett supportärende i PTS portal.
PTS portal