17 mars sista ansökningsdag för innovationstävling 2023

2023-03-08

Sista ansökningsdag för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling 2023 närmar sig. Senast den 17 mars kl. 15.00 ska ansökningar till årets tävling vara inskickade.

Temat för årets tävling är ”Kommunikation för alla”. PTS letar efter innovativa och långsiktiga lösningar som gör det möjligt för fler att förstå och använda digital kommunikation oavsett funktionsförmåga. E-post, chatt, videomöten och sms är exempel på tjänsteområden. Myndigheten letar även efter utbildningsprojekt som syftar till att öka den digitala kompetensen för personer som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, digitalt utanförskap.

Vinnande idéer kan få finansiering på upp till tre miljoner kronor. PTS kommer att utse flera vinnare och i vinsten ingår också ett utbildningspaket kring bland annat marknadsföring och införsäljning. Företag och organisationer med svenskt organisationsnummer kan delta i tävlingen.

Myndigheten hoppas kunna utse vinnare innan midsommar.

Mer information om tävlingen och ansökan via PTS webbplats.
Ansökningsformuläret nås även via PTS e-tjänster.

Den 3 mars uppdaterade PTS mallen för projektplan (bilaga 2). Om du har hunit ladda ner mallen, se till att ladda ner den nya versionen.

Mer information

Marlena Molak-Brindell, PTS innovationstävling, tfn: 08-678 58 89
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. En effektutvärdering visar att tävlingen ger positiva samhällseffekter. Innovationstävlingen ingår i PTS uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. Hittills har PTS stöttat 180 projekt med sammantaget 261 miljoner kronor.