Svårt att vara säker på nätet – enkel plugin i webbläsaren varnar vid riskfyllda situationer

2022-09-06

Att agera säkert på internet kan vara utmanande. Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat utvecklingen av en programvara som ger användare kunskap om hur de ska hantera och agera i en riskfylld situation, i samma sekund som den inträffar.

Programvaran ”WebSec Assistant” är utvecklad av forskare på Högskolan i Skövde och företaget Xenolith AB, i nära samarbete med användare. Utvecklingsprojektet är ett av åtta projekt som fick finansiering i PTS sextonde innovationstävling ”Från utanför till internet”, som genomfördes 2019.

Syftet med projektet har varit att utveckla en webbläsarplugin som märker när en användare hamnar i riskfyllda situationer på internet och då ge användaren träning som är relevant för den aktuella situationen. Utvecklingen av programvaran baseras på mångårig forskning om metoder för att träna och agera säkert på internet. Programvaran har utvärderats mot andra metoder för säkerhetsträning.

Målet har varit att programvaran ska vara enkel att använda för bland annat personer med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Utvecklingsprojektet har gett insikten om att många av de uppgifter som en användare behöver genomföra för att agera säkert är kognitivt krävande.

Programvaran ”WebSec Assistant” finns anpassad för webbläsarna Chrome och Firefox.

Utvecklingsprojektet genomfördes mellan den 1 november 2020 och den 30 juli 2022. PTS finansiering uppgick till närmare 2 miljoner kronor.

I PTS sextonde innovationstävling ”Från utanför till internet” sökte myndigheten lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter i digitaliseringens Åtta projekt tilldelades finansiering om totalt 15,6 miljoner kronor. Läs mer om innovationstävlingen.

Ta del av slutrapporten

Ladda ner programvaran ”WebSec Assistant”

Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/websec-coach/fppabiaolagdjpchoicgfikcjnilbdkl?hl=sv

Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/websec-coach/

Mer information

Lisa Larsson-Falk, PTS enhet för digital delaktighet, tfn: 08- 678 58 02
Joakim Kävrestad, Högskolan i Skövde, institutionen för informationsteknologi, e-post: joakim.kavrestad@his.se, tfn: 0500-44 83 72

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. Hittills har PTS stöttat 181 projekt med sammantaget 264 miljoner kronor.

PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet. Alla tidigare vinnare finns på PTS webbplats, pts.se/innovation