Samverkan i fokus under krisövning i sektorn elektronisk kommunikation

2022-05-06

Under två dagar, 4–5 maj, genomfördes Telö 22, en krisövning för aktörer inom sektorn elektronisk kommunikation.

Krisövningen Telö 22 genomfördes som en distribuerad simuleringsövning, vilket innebär att varje övad aktör satt i egna lokaler. Ett motspel simulerade omvärlden för de övande. Ungefär 150 personer, från knappt 30 aktörer, nationella operatörer och lokala stadsnät, deltog i övningen. Två viktiga samverkansforum som övades var Nationella telesamverkansgruppen (NTSG) och Stadsnätens infrastruktursamverkansgrupp (SiSG).

Samverkan, gemensam lägesbild och prioritering av resurser

Fokus för övningen var samverkan mellan de övande aktörerna, till exempel kring gemensam lägesbild, prioritering och samordning av förstärkningsresurser samt återställning av kommunikationsnät. Under övningen simulerades också media och sociala medier, där de övande fick arbeta med frågor om missinformation och ryktesspridning samt samverkan kring gemensamma budskap. Scenariot omfattade både väder- och cyberrelaterade händelser, i syfte att öva hantering av parallella händelser. 

Regelbundna krisövningar för stärkt beredskap

Telö 22 ingår i en serie av övningar som PTS regelbundet genomför tillsammans med de större mobil- och bredbandsoperatörerna och samverkansforumet nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Samarbetet inom NTSG har varit en betydelsefull del av hanteringen av omfattande driftstörningar och allvarliga händelser sedan starten 2005 och det är därför viktigt att fortsätta stärka och utveckla arbetet.

Mål och inriktning för övningen planerades genom dialog inom NTSG, erfarenheter från tidigare övningar och händelser samt PTS utbildnings- och övningsstrategi avseende krisberedskap och totalförsvar.

Övningen lärorik och kommer att leda till en förbättrad förmåga inom flera områden, både för enskilda organisationer och sektorns gemensamma krishanteringsförmåga. Under den första övningsdagen besökte digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar övningen och fick bland annat lyssna in på ett samverkansmöte inom NTSG.

Genom utbildning och gemensam övning stärker vi Sveriges förmåga att upprätthålla elektroniska kommunikationer, för ett tryggt och fungerande samhälle, även när samhället utsätts för svåra påfrestningar.

Mer information

Lena Björlin, övningsledare på PTS, tfn 073-644-57 86
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med krisberedskap

PTS är en av flera myndigheter med särskilt ansvar för samhällets krisberedskap. En viktig del i att öka beredskapen är att öva. Både för att alla berörda aktörer ska veta vad som är deras roll och ansvar och för att identifiera åtgärder som stärker samhällets motståndskraft.

Telö 22 ingår i en serie av övningar som PTS sedan 2005 genomför regelbundet tillsammans med de större mobil- och bredbandsoperatörerna och samverkansforumet nationella telesamverkansgruppen (NTSG). Förutom utbildningar och övningar arbetar PTS även med föreskrifter, tillsyn, skyddsåtgärder och andra åtgärder som bidrar till en stärkt beredskap.