Så följer du kakreglerna

2022-06-17

För att en webbsida ska få lämna kakor på en användares dator krävs att ett informerat samtycke inhämtas. Nu publicerar Post- och telestyrelsen (PTS) ett samlat informationspaket om hur informationen ska lämnas och samtycket inhämtas.

Kakor används för att lagra information eller få åtkomst till information som är lagrad på exempelvis en dator eller mobil. Kakor kan på olika sätt minnas en användares aktivitet på exempelvis en webbplats.

Enligt lagen ska en webbplatsinnehavare som vill sätta kakor först informera användaren om ändamålet med behandlingen av kakor och därefter inhämta samtycke till behandlingen.

Information om hur kakreglerna ska efterlevas

Nu publicerar PTS ett informationspaket om hur reglerna kring kakor ska efterlevas. Det innehåller bland annat information om vilken typ av information som ska lämnas till användaren samt hur samtycket ska inhämtas.

PTS ger också ett antal exempel på hur samtycket inte ska se ut.

Klicka här för att komma till informationen: PTS.se/kakor

Mer information
Anna Montelius, 08-678 58 12
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om kakor

Kakor, också kallade cookies eller webbkakor, används för att lagra information eller få åtkomst till information som är lagrad på en användares terminalutrustning, till exempel en dator eller mobil. Kakor kan på olika sätt minnas en användares aktivitet på exempelvis en webbplats. Kakorna kan lagra information under användningen av webbplatsen och mellan användningarna.

Det kan handla om språkinställningar, inloggningsuppgifter eller vad som ligger i en kundkorg, men också för att skräddarsy marknadsföring utifrån användarens intressen.

Enligt lagen får uppgifter lagras eller hämtas om användaren

  • Får tillgång till information om ändamålet med behandlingen av uppgifterna och
  • Samtycker till hanteringen