PTS och Digitalidag öppnar telefontjänst för alla som vill komma igång digitalt

2022-09-16

Från och med idag den 16 september kan du ringa 010-550 25 00 för att få hjälp med att komma igång digitalt. Telefontjänsten är ett initiativ för att underlätta för fler att använda digitala tjänster och verktyg.

En av tio i Sverige använder sällan eller aldrig internet. Särskilt utsatta i detta sammanhang är de äldsta och personer med funktionsnedsättning. Bland de som är över 76 år använder 51 procent sällan eller aldrig internet. För personer med funktionsnedsättning är motsvarande siffra 35 procent.

Telefontjänsten ”Ring Digitalidag” är en av flera aktiviteter som Post- och telestyrelsen (PTS) genomför i samarbete med Digitalidag, för att göra det lite enklare för alla som har frågor om hur de använder digitala tjänster. Här kan man även få vägledning om vart man vänder sig för att få hjälp på den ort där man bor. Telefontjänsten bemannas av medarbetare från företag, organisationer och frivilliga som stöttar Digitalidag.

Telefontjänsten är öppen i två månader, till och med den 11 november, måndag-fredag kl. 10.00-13.00. Den 14 oktober då temadagen Digitalidag arrangeras är telefontjänsten öppen kl. 09.00-16.00.

Ring Digitalidag genomförs för andra året i rad och är ett pilotprojekt med syftet att undersöka hur olika samhällsaktörer kan samverka för att på bäst sätt kunna erbjuda stöd för alla som vill komma igång digitalt.

PTS har även tagit fram Digital coach, en webbaserad utbildning för alla som vill hjälpa andra. På PTS webbplats finns även Digitalhjälpen, som ger vägledning och tips om digitala tjänster och hur man praktiskt gör för att använda dessa tjänster.

Länkar

Utbildning Digital coach, pts.se/digitalcoach

Digitalhjälpen, pts.se/digitalhjalpen

Digitalidag, digitalidag.org

Mer information

Ulrika Gani, projektledare, PTS enhet för digital delaktighet, tfn: 073-644 56 56
Lina Cronquist, projektledare Digitalidag, tfn: 073-389 78 20, e-post: lina.cronquist@digitalidag.org
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS arbete med digital delaktighet

PTS arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. Vi har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden it, elektronisk kommunikation och post, Digital delaktighet och inkluderande kommunikationslösningar | PTS

Om Digitalidag

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Den 14 oktober 2022 genomförs den fjärde upplagan. Över 250 aktörer arrangerar tillsammans 1 000 aktiviteter på 215 orter runt om i landet. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen. Förutom alla aktörer som engagerar sig, stöttas Digitalidag av Forum för Omställning, Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), fackförbunden inom LO, Post- och telestyrelsen (PTS), Sveriges kommuner och regioner (SKR), Statens servicecenter och Svenska kyrkan. Digitalidag – En temadag om framtidens digitala samhälle