PTS-finansierad innovation: delegerade betalningar för socialtjänsten

2022-11-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har finansierat utvecklingen av en digital tjänst som gör det möjligt för omsorgs- och vårdpersonal att betala i någon annans namn. Det kan vara till stor hjälp för personer som inte själva kan betala digitalt.

Äldre personer med demens eller personer med annan kognitiv funktionsnedsättning kan ha svårt att använda digitala betalningsalternativ. Det har samtidigt blivit allt svårare att betala med kontanter i butiker, och det har saknats möjligheter att smidigt föra över pengar från den enskilde till omsorgs- och vårdpersonal för att göra inköp.

PTS har därför finansierat Deloris pilotprojekt med syftet att utveckla en digital tjänst som fördelar och håller koll på betalningsrättigheter för personer som har god man eller som får omsorg av till exempel kommunen. Tjänsten fungerar som en mellanhand mellan den enskilde eller dess förvaltare/god man och kommunen.

I tjänsten kan man bestämma vilka personer som personalen får utföra betalningar åt. Tjänsten håller även reda på och sammanställer vilka betalningar som utförs, av vem och åt vem. All information kan läsas ut via API för att visas i andra system som till exempel bokföringssystem. Tjänsten ersätter inte befintliga och beprövade betalningstjänster, utan kompletterar dem och erbjuder möjligheten att använda tjänsten med alla banker och olika e-legitimationer.

Inom ramen för det PTS-finansierade projektet har Delori utvecklat en betaversion av tjänsten, anpassad för målgruppen inom kommunal omsorg. Flera kommuner har enligt Delori uttryckt att det finns ett behov av en sådan här tjänst. Företaget har etablerat kontakt med ett flertal kommuner som är intresserade av att gå vidare och införa tjänsten i sin verksamhet.

Introduktionsfilm om tjänsten finns på Deloris webbplats, www.delori.io/delori-paymentssv

Mer information

Andreas Richter, enheten för digital delaktighet, tfn: 08-678 58 53
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55
Daniel Putz, Delori AB, e-post: daniel.putz@delori.io, tfn: 070-961 39 55

Om PTS arbete med digital delaktighet

PTS arbetar för att alla ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter, oavsett förmåga och förutsättningar. Vi har uppdraget att stärka utvecklingen av kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och särskilda behov. Vi arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom våra ansvarsområden it, elektronisk kommunikation och post.