IPv6-forum ska sätta fart på IPv6 i Sverige

2022-03-29

Post- och telestyrelsen (PTS) startar på regeringens uppdrag ett nytt forum, IPv6-forum, med målet att öka införandet av IPv6-adressering i Sverige.

Allt som kopplas upp mot internet måste ha en IP-adress för att fungera. IPv4-adresserna är i princip slut. Därför behövs IPv6, nästa generations IP-adresser, för framtidssäker digitalisering och kommunikation. IPv6-adressering är en nödvändig pusselbit för att företag, offentliga sektorn och medborgare ska kunna ta del av digitaliseringens möjligheter även i framtiden.

Det IPv6-forum som PTS har fått i uppdrag att inrätta ska främja och öka införandet av IPv6-adressering i Sverige. Aktörer i hela värdekedjan för IPv6 bjuds in till IPv6-forum – operatörer, leverantörer, tillverkare av nät- och slutkundsutrustning och innehållsleverantörer. Forumet ska vara en mötesplats och ge möjlighet till utbyte av erfarenheter och ge förslag på åtgärder för hur införandet av IPv6 kan öka.

Målet är att IPv6-forum ska bidra till att nät, tjänster och utrustning i större utsträckning har stöd för IPv6, samt att innehåll tillhandahålls över IPv6.

Forumet genomförs första gången den 11 maj 2022. Deltagande talare är RIPE NCC, SNUS och ISOC-SE samt aktörer såsom Ericsson, SVT, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), Spotify och Utsikt Bredband.

Mer information om IPv6-forum

Mer information

Joakim Strålmark, sammanhållande för PTS arbete med IPv6, tel: 08-678 55 69
PTS presstjänst, tel: 08-678 55 55

Det här är IPv6

Internetprotokoll version 6 (IPv6) är den senaste versionen av protokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. IPv6 kommer på sikt att ersätta IPv4 eftersom de inte är kompatibla med varandra.

Om PTS arbete med IPv6

PTS gör löpande kartläggningar av tillgången på IPv6 i de elektroniska kommunikationsnäten. På regeringens uppdrag gör myndigheten särskilda insatser för att öka införandetakten i Sverige. Under 2022 har myndigheten uppdraget att inrätta ett forum för samtliga berörda aktörer i värdekedjan runt IPv6 samt att redovisa vilka kvarvarande hinder som finns för införandet av IPv6. Läs mer om PTS arbete med IPv6.