Funka & Lingio: Innovativt digitalt lärande som ökar digital inkludering

2022-01-26

Två innovationsprojekt med stöd från Post- och telestyrelsen (PTS) är klara. Projekten har resulterat i en webbplats där osäkra användare kan öva på att handla digitalt och utveckling av en digital lärplattform för bland annat nyanlända.

Av de åtta innovationsprojekt som fick finansiering i Post- och telestyrelsens (PTS) sextonde innovationstävling ”Från utanför till internet” har Funka och Lingio slutredovisat sina projekt. Tävlingen arrangerades 2020.

Funkabutiken.se – övningar för att handla digitalt

Funka har tillsammans med länsstyrelsen i Skåne utvecklat Funkabutiken.se, en övningsplattform där användare kan öva på att handla digitalt genom att spela ett enkelt spel. Webbplatsen vänder sig i första hand till personer med kognitiva nedsättningar, äldre och andra användare som är osäkra eller inte använder digitala betaltjänster.

Funkabutiken är framtagen i samarbete med användare och Länsstyrelsen Skåne och används redan i dagliga verksamheter och pensionärsgrupper.

Digital lärplattform som ska vara enkel, underhållande och motiverande

Lingio har utvecklat sin befintliga digitala lärplattform. Därmed kan nu användare med någon form av funktionsvariation eller nyanlända som ännu inte lärt sig svenska, ta del av kurserna. Användargränssnittet har förenklats, språk- och tillgänglighetsstöd har utvecklats, allt för att det ska vara enkelt, underhållande och motiverande att ta del kurserna som handlar om att lära sig att använda olika digitala tjänster.

Pågående innovationsprojekt

Totalt pågår nio projekt som finansieras inom ramen för PTS innovationstävlingar, varav fyra är de återstående vinnarna i den sextonde innovationstävlingen – Begripsam, Högskolan i Skövde, Läs och Lär samt Tieto. Därutöver är det vinnarna i förra årets tävling ”Betaltjänster för alla” samt ett par projekt från tidigare tävlingar.

Ta del av innovationsprojektens slutrapporter

Mer information

Sverker Brundin, processledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55
Funka: Susanna Laurin, tfn: 08-555 770 61
Lingio: Yashar Moradbakhti, vd och medgrundare, tfn: 070-337 56 97

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre. Hittills har PTS stöttat 181 projekt med sammantaget 264 miljoner kronor.


PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. Genom innovationstävlingar får PTS möjlighet att bidra till att spännande idéer blir verklighet. Alla tidigare vinnare finns på pts.se/innovation