Fler beslut om bredbandsstöd 2022

2022-11-03

Ytterligare 186 projekt kommer att få bredbandsstöd efter beslut den 2 november. PTS siktar på att alla beslut om bredbandsstöd för 2022 ska vara tagna i mitten/slutet av november månad. Den 9 november togs fler beslut.

Fler beslut den 9 november

Den 9 november togs fler beslut om bredbandsstöd. Drygt 1,2 miljarder kronor har fördelats totalt hittills. Listan på beviljade utbyggnadsprojekt är alltså inte fullständig förrän alla beslut om bredbandsstöd är tagna. Då uppdateras listan och PTS går ut med nyhet om det på pts.se och i nyhetsbrevet för bredbandsstöd.

Preliminär lista på beviljade utbyggnadsprojekt hittills per kommun fram till den 9 november 2022

– Vi redovisar statistik i mitten eller slutet av november när vi har fattat samtliga beslut och kan ge en korrekt helhetsbild över bredbandsstödet för år 2022, säger Jenny Wilke-Blanck, enhetschef på PTS avdelning för bredbandsstöd.

  • Besluten skickas till aktörerna i PTS portal.
  • Enligt nuvarande tidplan planerar PTS att ha tagit alla beslut i mitten eller slutet av november.

Beslut fram till och med den 2 november

Fram till den 2 november hade knappt 744 miljoner kronor fördelats till de projekt som tilldelats bredbandsstöd denna gång. Då hade totalt närmare 930 miljoner kronor fördelats av de 1,3 miljarder kronor som ska fördelas i bredbandsstöd 2022. Totalt hade då 74 procent av stödet fördelats.

Fakta om hur PTS granskar ansökningarna

PTS tilldelar stöd till de utbyggnadsprojekt som uppfyller alla krav och har lägst genomsnittligt stödbelopp per byggnad, efter avdrag för prioriterade byggnader.

Projekt inom respektive landsdel (Norrland, Svealand och Götaland) konkurrerar med varandra tills dess att tillgängliga medel för landsdelen är fördelade.

Blir det stödmedel över i en landsdel, läggs de ihop till en så kallad nationell pott. Alla projekt som ännu inte har beviljats stöd konkurrerar i stället med varandra nationellt om de kvarvarande medlen.

Bredbandsstödet gäller för år 2022, därför hanteras beslut och utbetalningar före årsskiftet.

Första besluten om bredbandsstöd 2022

Om bredbandsstöd

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad.

PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden.

Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.