Dags att söka PTS bredbandsstöd för 2022

2022-05-12

Ansökan till PTS bredbandsstöd 2022 har öppnat. Närmare 1,3 miljarder kronor kommer delas ut. Vi är redo att hantera de frågor som du ställer i PTS portal där du även hittar byggnadsförteckningen.

PTS har idag öppnat ansökan till 2022 års bredbandsstöd och kommer att dela ut närmare 1,3 miljarder kronor.

Det så kallade utlysningsunderlaget som innehåller information och villkor för 2022 års bredbandsstöd är nu komplett med förteckningen över byggnader som är aktuella för stöd.

Offentliga och privata aktörer, såsom företag, kommuner och ekonomiska föreningar kan söka bredbandsstöd.

Förlängd ansökningsperiod 

I år öppnar ansökningsperioden en vecka tidigare och den är dessutom förlängd till den 22 augusti.

Läs alla dokument

Läs igenom alla dokument med villkor och läsanvisningar. PTS arbetar ständigt med att försöka göra ansökningsprocessen så tydlig och enkel som det bara går.

Ansökan om bredbandsstöd 2022 

Rörligt och komplext med byggnaderna

Byggnadsförteckningen finns nu i PTS portal.

Att ta fram byggnadsförteckningen är ett komplicerat arbete där PTS och många aktörer har deltagit. PTS har sedan i höstas samlat in och kvalitetssäkrat data om byggnader.

Arbetet börjar med Mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen, MTBBK. Under våren 2022 har både regioner och aktörer varit engagerade i olika skeden.

– Det är ett komplext arbete att kartlägga vilka byggnader i hela Sverige som aktörerna kan söka bredbandsstöd för, säger Joanna Widstrand, enhetschef på PTS enhet för kvalitetssäkring och samverkan av bredbandsstöd.

– Jag vill än en gång tacka alla inblandade aktörer som med tålamod och energi tillsammans med oss på PTS gjort ett gediget arbete med alla förberedelser inför 2022 års utlysning av bredbandsstöd, avslutar Joanna Widstrand.

Till dig som fick bredbandsstöd 2021 

För bredbandsstödet som delades ut 2021 börjar nu uppföljningen efter 6 månader. Ni rapporterar in i PTS portal som är öppen 16 maj – 2 juni.

Fakta 

  • Närmare 1,3 miljarder delas ut av PTS i bredbandsstöd år 2022.
  • Organisationer som uppfyller kraven kan söka stöd.
  • PTS ger stöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör överföring av data med en hastighet om minst 1 Gbit/s för slutkund.
  • Om till exempel ett projekt inte byggs ut som planerat, kan PTS komma att kräva tillbaka stödmedel.

PTS portal 

Tidplan ansökan bredbandsstöd 2022

PTS uppdrag om bredbandsstöd

PTS har i uppdrag att främja bredbandsutbyggnad i alla delar av landet, i enlighet med regeringens bredbandsstrategi. En del i uppdraget är att vara ansvarig myndighet för ett stöd för bredbandsutbyggnad.

PTS ska vid hanteringen av stödet verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband i hela Sverige, inte minst i mer glest befolkade områden. Det ingår i uppdraget att främja att bredbandsstödet får god geografisk spridning över landet. PTS ska även säkerställa att olika aktörer kan komma ifråga för stöd.

Om PTS bredbandsstöd

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55