PTS innovationstävling: De omvandlar tal till text

2021-06-23

T-talk omvandlar tal till text för att hjälpa människor att bättre uppfatta, förstå och minnas vad som sägs. Lösningen, som har fått finansiering via Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling, är lanserad och projektet har slutrapporterats till myndigheten.

Transistor Swedens projekt har gått ut på att kombinera hörteknik och språkteknologi för att få ett bra resultat både vad gäller kvalitet på textning och hörbarhet. Företaget har utvecklat lösningen i samverkan med personer med hörselnedsättning.

Transistor är en av åtta vinnare i PTS femtonde innovationstävling ”Konverserande gränssnitt”, med sin produkt T-talk. Tävlingen genomfördes under större delen av 2018 och de åtta vinnarna fick tillsammans dela på 21,4 miljoner kronor för att utveckla innovativa lösningar inom talteknologi och konverserande gränssnitt.

Företagets projekt pågick mellan den 1 mars 2019 och den 23 april 2021. Under den perioden utvecklade och lanserade bolaget T-talk både som applikation och som paket med konfigurerad hårdvara. Lösningen har 16 olika användningsfall som passar olika situationer och kombinationer av hjälpmedel. Allt från enskilda samtal till större möten, telefonsamtal och videokonferens.

En modern hörapparat har en optimal räckvidd på ungefär två meter, beroende på omgivningsljud och avstånd till ljudkällan. En person med nedsatt hörsel behöver lägga mer energi på att höra och därför blir det ofta också svårare att exempelvis hinna anteckna viktiga saker. De här problemen vill Transistor ge en lösning på.

T-talk köps som en licens på tre år och bekostas i dagsläget framför allt genom att användaren ansöker om produkten via Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller hörselvården.

Ta del av Transistors slutrapport

Mer information

Sverker Brundin, processledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51, e-post: sverker.brundin@pts.se.

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

Johan Hammarström, produktchef på Transistor Sweden: tfn 08-545 536 30, e-post: johan.hammarstrom@transistor.se 

Om PTS innovationstävling och ”Konverserande gränssnitt”

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många.

Syftet med PTS femtonde innovationstävling ”Konverserande gränssnitt” var att hitta och bidra till att utveckla innovativa lösningar baserade på talteknologi, som stöttar kommunikation mellan människor. Tjänsterna ska passa alla, även personer med funktionsnedsättning. De ska bidra till en bättre vardag för personer som bor eller verkar i Sverige och som använder svenska som språk.

Läs mer om PTS innovationstävling "Konverserande gränssnitt".