E-leg med delad kontroll ökar möjlighet till digital delaktighet

2021-08-31

I juli 2021 smyglanserades funktionen ”Delad kontroll” i e-leg-tjänsten Freja eID. Den gör det möjligt för den som inte på egen hand vill eller vågar nyttja digitala tjänster som kräver e-legitimering. Utvecklingen har delvis finansierats av PTS innovationstävling.

Cirka en miljon människor saknar e-legitimation enligt Freja eID:s bedömning. Samtidigt finns 5 000 tjänster som kräver e-legitimation. Projektet "Delad kontroll", som nu är en ny funktion i Freja eID, har ambitionen att förbättra situationen.

Delad kontroll låter två individer ansluta sina Freja eID-konton så att en blir medhjälpare eller assistent åt den andra – exempelvis en familjemedlem eller vårdgivare. Medhjälparen kan inte göra några transaktioner på egen hand och respektive part kan avsluta kopplingen när som helst.

Under 2019 genomförde PTS innovationstävlingen ”Från utanför till internet” för att hitta lösningar som motiverar och underlättar för dem som inte vill, kan eller vågar ta del av digitaliseringens möjligheter.

Åtta vinnande projekt utsågs i innovationstävlingen och ett av projekten har drivits av Freja eID (f.d. Verisec AB) för att utveckla en funktion för delat e-legitimation. "Delad kontroll" finns nu tillgänglig i e-legitimationen Freja eID.

Projektet genomfördes mellan den 1 juni 2020 och den 9 augusti 2021. Det finansiella stödet från PTS innovationstävling har uppgått till närmare två miljoner kronor. Det är cirka 60 procent av den totala projektkostnaden på 3,2 miljoner kronor. PTS kommer nu att följa upp projektet under de kommande tre åren.

Ta del av projektets slutrapport

Mer information

Kristofer Von Beetzen, Freja eID Group AB (f.d Verisec AB), tfn: 073-345 89 11, mejl: kristofer.beetzen@frejaeid.se.
Sverker Brundin, projektledare PTS innovationstävling, tfn: 08-678 55 51, mejl: sverker.brundin@pts.se.
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55.

Om funktionen Delad kontroll

För att aktivera funktionen Delad kontroll behöver både användare och den som ska hjälpa till vara registrerade användare och ha ett Freja eID utfärdat. Det går att aktivera funktionen direkt i mobilappen, men både användare och medhjälpare måste fysiskt vara på samma plats vid aktivering.

När användaren ska e-legitimera sig startas en parallell transaktion hos medhjälparen som kan välja att godkänna eller avbryta identifieringen. Medhjälparen kan inte göra några transaktioner för användaren på egen hand eller komma åt data från e-tjänsten som användaren loggar in på.

Delad kontroll bygger på ömsesidig frivillighet. Respektive part kan avsluta kopplingen när som helst.

Om innovationstävlingen ”Från utanför till internet”

Innovationstävlingen, som är den sextonde i ordningen, utlystes under 2019 och vinnarna utsågs 2020. Med tävlingen ville PTS hitta lösningar som motiverar och underlättar för de cirka en miljon människor som halkat efter digitaliseringens framfart och som bedöms leva i digitalt utanförskap. Åtta projekt utsågs som vinnare och fick tillsammans dela på ungefär 15,5 miljoner kronor. Läs mer om tävlingen.

Om PTS innovationstävling

Alla ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter, oavsett funktionsförmåga. Sedan 2010 anordnar PTS innovationstävlingar för att bidra till att smarta idéer blir verklighet och förbättrar vardagen för många. Hittills har PTS innovationstävling stöttat 181 projekt med sammantaget 264 miljoner kronor. Det har varit alltifrån breda digitala lösningar för många till smala lösningar som möter specifika behov.

Tävlingen ingår i myndighetens uppdrag att stärka utvecklingen av fler och bättre digitala lösningar för personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper, inte minst äldre.