Den tekniska driften av toppdomänen .se är tillfredställande

2021-09-30

PTS avslutar sin tillsyn av hur Internetstiftelsen sköter den tekniska driften av toppdomänen .se.

PTS har granskat hur Internetstiftelsen sköter den tekniska driften av toppdomänen utifrån de krav och bestämmelser som finns i toppdomänlagen. PTS anser att Internetstiftelsen har kunnat visa att arbetet sker på ett tillfredställande sätt, med lämpliga rutiner.  

En ytterligare indikation på att driften av toppdomänen fungerar tillfredsställande är att Internetstiftelsen inte har drabbats av någon incident som påverkat tillgänglighet och/eller riktighet i informationen i namnservrarna under de senaste fem åren. Trafiken mellan namnservrarna och internet samt skyddet av uppgifterna i toppdomänen har inte heller påverkats av någon incident under samma period. 

PTS avslutar därför sin tillsyn.  

Beslut om att avskriva tillsyn

Mer information 

Claes Hultholm, enheten för nummer och adressering, 073-644 57 52 

PTS presstjänst, 08-678 55 55 

Om regelverket 

PTS ska se till att lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet efterlevs. Lagen rör teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på Internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa.  

I dag finns endast en nationell toppdomän för Sverige (.se). Internetstiftelsen har ansvaret för toppdomänen .se och har till uppgift att sköta den dagliga driften och administrationen av toppdomänen. Internetstiftelsen är därför tillsynsobjekt enligt lagen.  

Läs mer om regelverket om nationella toppdomäner.