Bahnhof ska lämna in uppgifter till PTS

2021-02-24

Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in fullständiga uppgifter till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna. Annars kan PTS komma att begära att ett miljonvite döms ut.

PTS skickar varje år ut en begäran om uppgifter till ett stort antal aktörer inom elektronisk kommunikation. Dessa uppgifter används bland annat för framtagande av statistik som används i PTS verksamhet för att kunna följa upp och analysera bredbandsutbyggnaden. Alla anmälda operatörer är skyldiga att lämna in uppgifter till PTS.

Bahnhof ska lämna in uppgifter

Operatören Bahnhof har ännu inte lämnat in fullständiga uppgifter till PTS, trots påminnelser.  

PTS förelägger nu Bahnhof att inkomma med fullständiga uppgifter till myndigheten. Föreläggandet är kopplat till ett vite på en miljon kronor.

Klicka här för att läsa föreläggandet.

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Marielle Sjögren 073-644 55 96

Bianca Gustafsson Kojo 073-644 57 09