Webbtjänst som mäter införandetakten av IPv6 i offentlig sektor

2020-09-09

Drygt en av fyra kommuner har en extern webbplats som är tillgänglig för alla, det vill säga att den går att nå oavsett om besökaren använder en IPv4- eller IPv6-adress. Bland Sveriges regioner har sex av 21 regioner externa webbplatser som klarar båda internetprotokollen.

Det här visar den nyligen lanserade webbtjänsten ”IPv6 i offentlig sektor”, som Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram i samarbete med Interlan Gefle AB.

PTS har ett pågående regeringsuppdrag att främja införandet av IPv6 i kommuner, regioner och statliga myndigheter. Som en del av uppdraget har myndigheten utvecklat webbtjänsten som visar vilka organisationer i offentlig sektor som har stöd för IPv6 på extern webbplats, för e-post och DNS.

Införandet av IPv6 går trögt i Sverige. Ett fyrtiotal länder ligger före, däribland länder som Finland, Storbritannien, Tyskland, USA och Indien. En av anledningarna till den långsamma införandetakten i Sverige är att tillgången till IPv4-adresser hittills har varit god. Men, nu är IPv4-adresserna i princip slut och det är därför hög tid för organisationer att införa stöd för IPv6. Det är en förutsättning för att kunna vara tillgängliga för alla via nätet och för tjänster inom bland annat sakernas internet (IoT).

– Under hösten lanserar PTS även en webbplats med vägledningar, råd och tips som myndigheten hoppas ska underlätta för offentlig sektor att fatta beslut om att införa IPv6 och att praktiskt genomföra införandet, säger Joakim Strålmark, projektledare för regeringsuppdraget på PTS.

IPv6-stöd för de mest grundläggande externa tjänsterna – webbplats, e-post och DNS (IPv6-stöd för samtliga tre tjänster)

  • 34 av 290 kommuner
  • 1 av 21 regioner
  • 63 av 225 statliga myndigheter

För mer statistik, ipv6ioffentligsektor.se

Mer information

Joakim, Strålmark, senior rådgivare, 08-678 55 69.
PTS presstjänst, 08-678 55 55.

Fakta om IPv6

Internetprotokoll version sex (IPv6) är den senaste versionen av protokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. Den tidigare versionen av IP-adresser (IPv4) är i princip slut, vilket gör det svårt att koppla upp nya enheter mot nätet. IPv6 kommer på sikt att ersätta IPv4 eftersom de inte är kompatibla med varandra. IPv6 är därför en förutsättning för bland annat tjänster inom bland annat sakernas internet (IoT).