Visst är det trist när det tar slut?

2020-10-22

Men, också kul att det kan fyllas på. Nu är det dags att fylla på med IPv6-adresser för att kunna fortsätta vara tillgänglig för alla via nätet. Särskilt viktigt är det i takt med att allt fler tekniska prylar kopplas upp mot internet. Och att IPv4-adresserna i princip är slut.

Post- och telestyrelsen (PTS) startar nu en informationssatsning ”Visst är det trist när det tar slut?” för att öka förståelsen för vikten av att göra externa digitala tjänster tillgängliga för alla, genom att vid sidan av IPv4 införa stöd för IPv6, nästa generations IP-adresser.

Regeringen har gett PTS i uppdrag att främja införandet av IPv6 i statliga myndigheter, kommuner och regioner. En del av uppdraget är att genomföra informationsinsatser mot offentlig sektor. Såväl privat som offentlig sektor bör införa IPv6 och offentlig sektor kan gå i bräschen.

Nu finns nya webbsidor på pts.se/ipv6 med vägledningar, råd och tips som ska underlätta för offentlig sektor att fatta beslut om att införa IPv6 och att praktiskt genomföra införandet. Myndigheten har även tagit fram korta filmer för spridning i sociala medier och digitalt informationsbrev för berörda målgrupper.

Inom ramen för samma regeringsuppdrag har PTS även utvecklat webbtjänsten ”IPv6 i offentlig sektor” som ger aktuell statistik över vilka myndigheter, kommuner och regioner som hittills har infört stöd för IPv6.

PTS ska slutredovisa regeringsuppdraget senast den 1 mars 2021. Läs mer ”Uppdrag att främja och följa införandet av standarden IPv6”.

Mer information

Maria Stråhle, kommunikatör, tfn 08-678 56 51
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Varför behövs IPv6?

Internetprotokoll version 6 (IPv6) är den senaste versionen av protokoll som låter internetansluten utrustning kommunicera med varandra. Varje enhet – datorer och teknisk utrustning – som kopplas upp mot internet, måste ha en IP-adress för att fungera. Den tidigare versionen av IP-adresser (IPv4) är i princip slut, vilket gör det svårt att koppla upp nya enheter mot nätet. Med IPv6 blir det möjligt att tillhandahålla externa digitala tjänster för alla och att följa digitaliseringens utveckling med bland annat tjänster inom sakernas internet (IoT) och 5G.