Viktigt att använda Ledningskollen vid grävarbeten

2020-03-25

När fler jobbar hemma och förlitar sig på fungerande internetuppkopplingar är det viktigare än någonsin tidigare att använda Ledningskollen för undvika avgrävningar av ledningar som skapar avbrott, understryker Post- och telestyrelsen (PTS).

PTS driver Ledningskollen, en gratis webbtjänst för att minska antalet avgrävningar och därmed stärka samhällets robusthet. Tjänsten kopplar ihop den som behöver veta var ledningar finns, till exempel inför ett grävarbete, med de som äger ledningar. Ledningsägarna ser till att den som ska gräva får information om var ledningarna läge.

– När coronaviruset gör att väldigt många arbetar hemma ökar beroendet av stabila internetuppkopplingar. Det är därför väldigt viktigt att man använder Ledningskollen och följer grävriktlinjer om man ska gräva. Vi vill inte att avgrävningar och avbrott ska försvåra människors möjlighet att arbeta på distans, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet på PTS.

Frivilligt att använda

Det är frivilligt att använda Ledningskollen för att få information om var ledningar finns samt att vara med som ledningsägare.

– Många som ska gräva är försiktiga och använder Ledningskollen för att undvika att skada ledningar, men inte alla. När vi nu kanske mer än någonsin tidigare förlitar oss på fungerande internet och telefoni vill jag uppmana alla som behöver gräva att använda Ledningskollen och gräva ytterst försiktigt, säger Ove Landberg.

Om Ledningskollen

Ledningskollen lanserades som en nationell tjänst 2010 och drivs av Post- och telestyrelsen (PTS) och finansieras av PTS, Svenska kraftnät och Trafikverket. I dagsläget är över 1100 ledningsägare, inklusive alla stora, anslutna och under 2019 ställdes 195 000 frågor om ledningarnas läge i tjänsten.

Ledningskollen.se

Mer information
Ove Landberg, chef för enheten för robusthet, 08-678 56 59
PTS presstjänst: 08-678 55 55