Uppdrag om digitala verktyg och tjänster för äldre

2020-05-07

Regeringen har gett Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att genomföra insatser som underlättar för äldre att använda sig av digitala verktyg och tjänster för kommunikation. Syftet är att de äldre som är isolerade med anledning av coronaviruset ska kunna kommunicera med nära och kära.

PTS ska bidra till äldres förmåga att använda digitala tjänster, öka tillgängligheten till dem samt främja den digitala delaktigheten för målgruppen. De insatser som PTS gör inom ramen för uppdraget ska riktas mot äldre inom äldreomsorgen och till dem som är isolerade med anledning av utbrottet av coronaviruset.

Regeringen har beslutat att 5 miljoner kronor får användas för att utföra uppdraget, som ska slutrapporteras till regeringen den 31 mars 2021.

– Vi är glada över att ha fått detta uppdrag och att kunna bidra med PTS kompetens när samhället befinner sig i kris, säger Andreas Richter, enhetschef för enheten för digital delaktighet.

Myndigheten har ännu inte tagit ut någon riktning för uppdraget. Den preliminära bedömningen är att uppdraget handlar om att identifiera redan existerande relevanta initiativ, eventuellt komplettera dem och nå ut med dem till den tänkta målgruppen.

– Samverkan med andra aktörer blir centralt i arbetet med uppdraget och vi tar gärna del av initiativ från hela landet, säger Andreas Richter.

Mer information:

PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55