Sveriges andra leverantör av en kvalificerad betrodd tjänst är godkänd

2020-09-10

Post- och telestyrelsen (PTS) har godkänt ZealiD, som utfärdar kvalificerade certifikat för elektroniska underskrifter, som kvalificerad tillhandahållare av en kvalificerad betrodd tjänst.

ZealiD har därmed förts upp på Trusted list, en lista över kvalificerade tillhandahållare inom europeiska unionen. Kvalificeringen görs i enlighet med den så kallade eIDAS-förordningen, en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster.

En kvalificerad tillhandahållare behöver leva upp till stränga säkerhetskrav och granskas regelbundet, både av PTS och av ett ackrediterat granskningsorgan.

Trustweaver AB behåller sin status som kvalificerad tillhandahållare

Sedan tidigare är Trustweaver AB, som tillhandahåller en valideringstjänst, kvalificerad tillhandahållare av en kvalificerad betrodd tjänst. Trustweaver AB har precis omprövats som kvalificerad tillhandahållare av PTS. Myndigheten bedömer att företaget alltjämt lever upp till kraven och har beslutat att företaget ska behålla sin status som kvalificerad tillhandahållare. Statusen som kvalificerad tillhandahållare innebär att den kvalificerade betrodda tjänsten som erbjuds ska erkännas på lika villkor i samtliga medlemsstater inom EU.

PTS har tillsynsansvar för tillhandahållare av betrodda tjänster. Det är också PTS som tar emot anmälan och beviljar en aktör status som kvalificerad tillhandahållare, om företaget lever upp till eIDAS-förordningens krav.

Läs mer om betrodda tjänster

Mer information

Johanna Eklund, tfn: 08-678 55 78
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Vad är en betrodd tjänst?

Exempel på betrodda tjänster som omfattas av eIDAS-förordningen är elektroniska underskrifter och stämplar, validering och bevarande av elektroniska underskrifter. och stämplar, tjänster för rekommenderad elektronisk leverans och utfärdande av certifikat för autentisering av webbplatser.