PTS undersöker skyddet av Telias sjökablar

2020-06-02

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder idag tillsyn för att undersöka skyddet av Telias sjökablar.

PTS ska undersöka skyddet efter att ha fått information om brister från tillsynsmyndigheterna i Norge och Finland.

PTS samarbetar bland annat med de nordiska länderna inom tillsyn. Tillsynsinsatser i Norge och Finland har visat att det fanns brister i skyddet särskilt för den delen av sjökabeln från stranden till omkopplingspunkten på land.

– Vi har fått kännedom från Finland och Norge att det har funnits brister i skyddet av sjökablar längs deras kuster. Eftersom en sjökabel har två ändpunkter har vi anledning att tro att det kan finnas motsvarande brister i Sverige. Sjökablar är fundamentala för internationell kommunikation och dessutom väldigt kostsamma, därför är det viktigt att de skyddas på ett tillfredsställande sätt, säger Anders Franzén, som ansvarar för granskningen på PTS.

PTS inleder tillsyn mot Telia Company AB (Telia) avseende bolagets skydd av eventuella sjökablar i svenskt territorialvatten samt insjöarna Mälaren, Vänern och Vättern. Myndigheten ska granska Telias riskanalyser avseende eventuella sjökablar samt de åtgärder som Telia vidtar för att skydda dessa. Tillsynen kan även komma att innefatta inspektioner av sjökablar på plats.

Mer information

Anders Franzén, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 55 56
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.