Kungälvs kommun ska följa utbyggnadslagen

2020-06-26

Kungälvs kommun ska tillgängliggöra information om bygg- och anläggningsprojekt så att andra intressenter kan ta del av den. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger nu kommunen.

Genom utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

Lagen säger att nätinnehavare som är ett offentligt organ ska informera om planerade bygg- eller anläggningsprojekt. Det kan ske exempelvis genom e-tjänsten Ledningskollen, eller genom någon annan elektronisk tjänst.

Syftet är att bredbandsutbyggare ska ha möjlighet att begära samordning av sitt projekt med ett redan pågående så att kostnaderna ska kunna hållas nere.

Granskning av Kungälvs kommun

PTS har genomfört en granskning över hur kommunen följer utbyggnadslagens bestämmelser, genom att informera om planerade och pågående projekt.

PTS kan konstatera att Kungälvs kommun förvisso har information om planerade och pågående projekt, men att det i de flesta fall saknas tidsangivelser. Enligt utbyggnadslagen ska en nätinnehavare bland annat ange ett beräknat datum för inledning av ett projekt och även ange den tid som projektet beräknas pågå.

Nu förelägger PTS Kungälvs kommun att ange beräknade datum för inledning av projektet och hur länge det kan pågå.

Senast den 14 augusti ska Kungälvs kommun ha rättat sig.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer om lagen

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som till exempel statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.