2020


Men, också kul att det kan fyllas på. IPv4-adresserna är i princip slut. Det är dags att fylla på med IPv6 för att vara tillgänglig för alla via nätet.

22 oktober 2020


PTS ska granska driftstörningarna som uppstod i augusti 2020.

12 oktober 2020


Nu har PTS fattat de första besluten om tilldelning av bredbandstöd. Det handlar om sammanlagt 44 projekt i Blekinge, Värmland, Västernorrland och Västra Götaland.

8 oktober 2020


PTS inleder en informationsinsamling angående marknaden för lokalt tillträde till fibernät.

7 oktober 2020


PTS inleder tillsyn av operatörernas säkerhetsarbete kring BGP-protokollet.

1 oktober 2020