2020


Samråden gäller riktlinjer om tillämpning av det nya regelverket inom elektronisk kommunikation, samt en rapport om 5G.

30 juni 2020


Kungälvs kommun ska tillgängliggöra information om bygg- och anläggningsprojekt så att andra intressenter kan ta del av den. PTS förelägger nu kommunen.

26 juni 2020


PTS föreslår nya regler om säkerhetsåtgärder för leverantörer som omfattas av NIS-regleringen.

25 juni 2020


Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft.

9 juni 2020


PTS har beslutat att ändra vissa av Telias skyldigheter på marknaden för lokalt tillträde till nätinfrastruktur.

8 juni 2020