2020


PTS granskar fyra mobiloperatörer och fyra bredbandsoperatörer.

22 september 2020


Tillsyn för att få en övergripande bild av leverantörernas systematiska och riskbaserade informationssäkerhetsarbete.

11 september 2020


Kvalificeringen görs i enlighet med eIDAS-förordningen, en EU-förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster.

10 september 2020


Ny webbtjänst som visar vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har IPv6-stöd på extern webbplats, för e-post och DNS.

9 september 2020


Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag från regeringen att ansvara för ett nytt bredbandsstöd. Prenumerera på nyhetsbrevet om bredbandsstödet, för att ta del av den senaste informationen.

18 augusti 2020