Tillgång till internet och telefoni vanliga frågor hos PTS

2019-02-13

Många vänder sig till Post- och telestyrelsen (PTS) med funderingar kring internetuppkoppling och telefoni. Det visar myndighetens sammanställning för 2018. Många kontaktar också PTS med frågor om nummer och avbrott.

En gång per år sammanställer PTS vilka frågor och klagomål kring telefoni och bredband som privatpersoner och företagare rapporterat in till myndigheten.

En ny kategori i sammanställningen är frågor om grundläggande internet och telefoni. Sedan mars 2018 finns det en möjlighet för privatpersoner och företag att ansöka om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och grundläggande internet. En förutsättning för stödet är att det saknas möjlighet till uppkoppling genom det som marknaden erbjuder.

– Vi är glada över att bli kontaktade i de här frågorna eftersom vi har ett uppdrag att säkerställa att alla får tillgång till telefoni och grundläggande internet. Den som saknar tillgång kan ansöka om vår hjälp. Men ofta finns det också mycket som den enskilde kan göra för att förbättra sin situation och där vi kan bidra till en ökad kunskap om möjliga åtgärder. Till exempel har PTS information om olika tekniker för internetuppkoppling samt goda råd kring mobiltäckning säger Ann-Sofie Fahlgren, chef vid PTS enhet för konsumentfrågor.

Nummer och avbrott vanligaste frågorna

Den allra vanligaste kategorin av frågor till PTS rör nummer. Det handlar bland annat om oönskade uppringningar, förlorade telefonnummer, möjligheterna att flytta ett visst nummer eller att konsumenten förlorat sitt tidigare nummer vid en abonnemangsflytt.

Det näst vanligaste ärendet är avbrott. Där handlar många klagomål om exempelvis avbrott i den fasta telefonin eller bredbandsanslutningen.

Klicka här för att läsa rapporten.

Mer information
Ann-Sofie Fahlgren, chef PTS enhet för konsumentfrågor, 073-644 55 57
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll på konsumentområdet

PTS övervakar att lagen om elektronisk kommunikation efterlevs. Lagen om elektronisk kommunikation riktar sig till leverantörer av bredband och telefoni.

PTS arbete på konsumentområdet syftar till att bidra till att konsumenterna känner sig trygga och kan göra välinformerade val.

Är man missnöjd med sin leverantör av telefoni och bredband, till exempel i frågor om ändringar i avtalsvillkor, priser eller avbrott i tjänsten, ska man i första hand kontakta leverantören.

Om grundläggande internet och telefoni

Den som inte kan få telefoni eller internet via någon leverantör på marknaden kan kontakta PTS för att få stöd för åtgärder.

Om PTS bedömer att man är berättigad till stöd kommer PTS att upphandla en lösning som ger telefoni och/eller grundläggande internet. Det som ingår i stödet kommer sedan att tillhandahållas av leverantören som vunnit upphandlingen. Den enskilde kommer att behöva betala 5 000 kr själv.

Klicka här för att läsa mer.