Tele2 ska genomföra riskanalyser före årets slut

2019-10-28

Post-och telestyrelsen (PTS) anser att Tele2 AB inte lever upp till kravet på att riskanalyser ska genomföras för alla informationsbehandlings- tillgångar. PTS underrättar därför företaget om att analyserna måste genomföras.

Enligt reglerna om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter ska operatörer genomföra riskanalyser för alla sina informationsbehandlingstillgångar. I en pågående tillsyn har det framkommit att Tele2 inte har genomfört riskanalyser för samtliga tillgångar.

Tele2 har uppgett att ett arbete pågår med att färdigställa riskanalyserna. Det skulle ha varit klart i september 2019, men har blivit försenat.

PTS underrättar därför Tele2 om att de måste färdigställa riskanalyserna före årets slut.

Läs mer om tillsynen

Mer information

Björn Andersson, avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 58 37
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser.