Sjunkande investeringar i bredbandsnät under 2018

2019-06-05

PTS har kartlagt investeringarna i fasta och mobila nät under 2018 och lämnar i dag en delrapport i arbetet med uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Prognoser för måluppfyllelsen kommer att lämnas under hösten.

Delrapporteringen av PTS uppföljning av regeringens bredbandsstrategi visar att de sammanlagda investeringarna i fasta nät och mobilnät minskade med 11 procent, till 12,80 miljarder kronor, mellan 2017 och 2018. Året innan uppgick de totala bredbandsinvesteringarna till 14,37 miljarder.

Investeringarna i fast nätinfrastruktur minskade med 10 procent, till 10,88 miljarder. Det innebär att 2018 var det första året sedan 2009 med sjunkande fastnätsinvesteringar. Investeringarna i mobilnät minskade samtidigt med 14 procent, till 1,92 miljarder.

De minskade investeringarna ligger i linje med den minskning av tillväxttakten i fiberutbyggnaden som PTS redovisade i sin rapport Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2018.

PTS beskriver även i denna rapport några faktorer som har stor påverkan på måluppfyllelsen:

  1. Marknadsaktörernas strategier och överväganden,
  2. slutkundernas efterfrågan och betalningsvilja, samt
  3. närhet till befintlig bredbandsinfrastruktur.

Under de kommande åren kan utbyggnaden påverkas av att kostnaderna ökar ju längre ut man når i glesbefolkade områden – kostnader som kan påverka investeringsvilja och även betalningsvilja hos slutkunder. Det finns dock en betydande potential i att knappt hälften av de hushåll som saknar tillgång till 100 Mbit/s finns i närheten av en fiberansluten byggnad.

Prognoser och bedömning av måluppfyllelse i höst

Slutrapportering av uppföljningen, inklusive en bedömning av möjligheterna att nå regeringens och EU-kommissionens bredbandsmål, publiceras under hösten 2019. Läs rapporten

Mer information
Andreas Wigren, marknadsanalytiker: 073-644 56 96
PTS presstjänst: 08-678 55 55