Remiss: Förslag till föreskrifter om vilka uppgifter som operatörer behöver lagra vid användning av NAT-teknik

2019-09-16

Operatörer som använder NAT-teknik för adressöversättning behöver också lagra andra uppgifter än ip-adress för att följa de nya bestämmelserna om datalagring för brottsbekämpande ändamål. Post- och telestyrelsen (PTS) skickar nu ett förslag till föreskrifter om lagringsregler på remiss.

I juni 2019 beslutade riksdag och regering om nya regler gällande datalagring vid brottsbekämpning. De nya bestämmelserna börjar i huvudsak gälla den 1 oktober 2019.

Vad gäller skyldigheten att lagra andra uppgifter än ip-adress så börjar dessa gälla först den 1 april 2020. Dessa bestämmelser gäller för de operatörer som använder NAT-teknik. När operatörer använder NAT-teknik delar ett större antal abonnenter på samma publika ip-adress. Det innebär att det inte går att identifiera en abonnent med enbart information om ip-adress.

PTS har tagit fram förslag till föreskrifter som förtydligar och klargör vilka andra uppgifter som är nödvändiga att lagra för att identifiera abonnent och registrerad användare vid användningen av NAT-teknik för adressöversättning.

– Vi bedömer att det blir tydligare för operatörerna om vi reglerar vad som behöver lagras för att uppfylla lagkraven. Detta ska minska risken för att operatörerna antingen lagrar för mycket eller för lite information, säger Peder Cristvall, jurist på PTS.

PTS vänder sig till marknadens aktörer och övriga intressenter med möjlighet att lämna synpunkter på PTS förslag. Remisstiden är 16 september–15 oktober 2019.

Föreskrifterna är avsedda att träda i kraft den 1 april 2020.

PTS remiss

Regeringens proposition, 2018/19:86 ”Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten” 

Fakta om NAT

NAT (Network Adress Translation) är en adressöversättningsteknik som innebär att ett större antal abonnenter samtidigt delar på en eller ett begränsat antal ip-adresser. Användning av NAT är ett sätt för operatörer att hantera bristen på ip-adresser.

För mer information

Peder Cristvall, jurist, avdelningen för säker kommunikation: 08-678 55 29
PTS presstjänst: 08-678 55 55