PTS startar säkerhetsforum för branschens aktörer

2019-02-13

Den 10 april 2019 genomför Post- och telestyrelsen (PTS) sitt första säkerhetsforum. Här ska aktuella frågor inom bland annat säkerhetsskydd, totalförsvar och informationssäkerhet diskuteras. Den nya säkerhetsskyddslagen är först ut på agendan.

Sektorn för elektronisk kommunikation står för inför gemensamma säkerhetsutmaningar. Samhällets beroende av och tillit till fungerande kommunikationsnät och tjänster är alltmer betydelsefull. Det säkerhetspolitiska läget är förändrat och it-säkerhetshoten mer påtagliga. 

PTS startar därför PTS säkerhetsforum, en mötesplats för informationssäkerhetschefer, driftschefer och säkerhetsskyddschefer samt andra som arbetar med säkerhetsfrågor inom telekombranschen.

Temat den 10 april är ”Nya krav på säkerhet i en osäker värld”. Säkerhetspolisen deltar och ger sin nulägesbild av hoten mot Sverige samt informerar om den nya säkerhetsskyddslagen som träder i kraft den 1 april 2019.

PTS anordnar ett flertal arrangemang och forum för branschens aktörer. Sedan i höstas bjuder PTS in till frukostseminarier som tar upp aktuella frågor. PTS säkerhetsforum är ett komplement till dessa, där det kommer att finns mer tid och utrymme för dialog och diskussion i frågor som rör säkerhet och säkerhetsskydd.

PTS säkerhetsforum ersätter PTS driftsäkerhetsforum och integritetsforum.

Program för säkerhetsforum den 10 april

Mer information

Erika Hersaeus, nätsäkerhetsavdelningen: 08-678 57 75
PTS presstjänst: 08-678 55 55