PTS granskar Tele2 efter omfattande driftstörningar i mitten av juni

2019-07-05

Post- och telestyrelsen (PTS) granskar driftstörningarna som drabbade Tele2 Sverige AB (Tele2) i mitten av juni. Störningarna ledde till att såväl privatpersoner som företag hade stora problem med att ringa och ta emot samtal.

Det var den 17 juni 2019 som driftstörningarna startade och påverkade Tele2:s abonnenter i hela landet. Enligt Tele2 uppstod störningarna på grund av en kombination av hårdvaru- och mjukvarufel och påverkade fast, mobil och IP-baserad telefoni. Tele2 åtgärdade slutligen driftstörningen på eftermiddagen den 19 juni 2019.

Tele2 har rapporterat incidenten till PTS, vilket operatörer är skyldiga att göra vid omfattande driftstörningar eller avbrott. Mot bakgrund av incidentrapporten har myndigheten beslutat att inleda en tillsyn över Tele2.

– Störningarna som drabbade Tele2 i mitten av juni var mycket omfattande sett till antalet abonnenter som påverkades och att incidenten pågick så länge. Störningar av den här typen är särskilt allvarliga när de, som i detta fall, även påverkar abonnenternas möjlighet att ringa nödnumret 112. PTS kommer därför att ordentligt gå igenom vad som hänt och varför, vad Tele2 har gjort för lösa problemen och vad bolaget gör för att det inte ska inträffa igen, säger Linus Kilander, som ansvarar för granskningen på PTS.

PTS tillsyn är framåtsyftande, vilket innebär att myndigheten främst fokuserar på att granska och följa upp operatörens åtgärder och lärdomar för att en liknande incident inte ska inträffa igen.

Mer information

Linus Kilander, avdelningen för säker kommunikation, 08-678 57 24

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd tillsyn, som denna tillsyn är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn.