PTS föreslår fortsatt reglering av utsändning av fri-tv och analog ljudradio i marknätet

2019-03-29

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder nu samråd om utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät. Myndigheten föreslår en fortsatt reglering.

Marknaderna för utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät regleras sedan tidigare av PTS och myndigheten konstaterar i sin analys att Teracom även fortsatt är en aktör med betydande inflytande på dessa marknader. PTS anser därför att marknaderna fortsatt ska regleras.

Förslagen till beslut inkluderar även förslag på en uppdaterad kalkylränta (WACC) på marknaderna för utsändning av fri-tv och analog ljudradio via marknät.

PTS inhämtar synpunkter

Nu inleder PTS samråd och inhämtar synpunkter från marknadens aktörer på förslagen till beslut.

Senast den 26 april ska synpunkterna ha inkommit skriftligen till PTS på adressen smp@pts.se

Klicka här för fri-tv.

Klicka här för analog ljudradio i marknät.

Klicka här för uppdaterad kalkylränta.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55