PTS bidrar till förstärkt reservkraft för mobilnäten på Gotland

2019-10-29

Mobilnäten på Gotland ska fungera även vid långvariga elavbrott. Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat att finansiera utbyggnad av reservkraft.

Med förstärkt reservkraft kommer mobilnäten ha en grundläggande utomhustäckning, även vid långvariga elavbrott. Reservkraften byggs ut successivt, och en förbättring kan märkas på vissa platser redan i år. Större delen av utbyggnaden görs dock under nästa år och avslutas under 2021.

Åtgärden ingår i ett pilotprojekt som PTS startat under året med syftet att identifiera vilken reservkraft som behövs för att mobilnäten på Gotland ska ha grundläggande täckning även vid längre elavbrott.

– Projektet på Gotland är ett viktigt projekt som vi kommer att dra lärdomar av för att initiera ytterligare åtgärder i andra delar av landet, vilket stärker förmågan att upprätthålla elektroniska kommunikationer vid svåra påfrestningar, säger Ove Landberg, chef för enheten för robusthet.

Läs mer om reservkraftsprojektet på PTS-bloggen

Mer information

Ove Landberg, PTS avdelningen för säker kommunikation, tfn: 08-678 56 59
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Vad menar vi med grundläggande utomhustäckning?

Med grundläggande utomhustäckning menas att mobilanvändare ska kunna ringa och surfa när man befinner sig utomhus. Det handlar inte om att mobilnäten ska ha full kapacitet och att man får den inomhustäckning som man kanske är van vid normalt. Som användare kan man behöva gå utomhus för att få täckning under ett långvarigt elavbrott och det kan gå långsammare att surfa än normalt.

Om PTS arbete med robust kommunikation

PTS arbetar för att möta samhällets behov av elektronisk kommunikation vid händelser som kan leda till svåra påfrestningar på samhället. Vi genomför utbildning och övningar för ökad krishanteringsförmåga, utredningar och analyser, samt robusthetsåtgärder i samarbete med marknadens aktörer för att stärka nät och tjänster så att konsekvenser av allvarliga händelser ska kunna minimeras.