PTS arrangerar nätverksdag om digital inkludering med DIGG och MFD

2019-12-19

Den 26 maj 2020 arrangeras nätverksdagen Digin i Stockholm. Det är ett tillfälle för offentlig sektor att samlas kring gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet.

Digin är en kostnadsfri heldag med fokus på erfarenhetsutbyte, vägledning och inspiration. Dagen vänder sig till alla inom offentlig sektor som arbetar med verksamhet och information som ska vara tillgänglig för alla. Vi behöver tillsammans hitta bra, effektiva arbetssätt för att möta ökade krav på tillgänglighet och bidra till ett demokratiskt samhälle i en digital tid.
 
Nätverksdagen arrangeras av tre myndigheter som alla har uppdrag som innefattar att främja digital inkludering och tillgänglighet; Post- och telestyrelsen (PTS), Myndigheten för delaktighet (MFD) och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).
 
Syftet med Digin är att erbjuda en plattform för offentlig sektor att samlas kring gemensamma frågor och utmaningar kopplat till digital inkludering och tillgänglighet. Förutom nätverksdagen kommer även information, inspiration och nätverkstillfällen erbjudas både före och efter dagen på olika sätt.
 
Det är kostnadsfritt att delta på Digin men antalet platser är begränsat. Först-till-kvarn-principen gäller när anmälningsfunktionen öppnar i februari 2020. Digin arrangeras den 26 maj på Norra latin i Stockholm.
 
Läs mer på digin.nu där mer information om program och upplägg publiceras löpande från och med januari.
 


Mer information

Läs mer på digin.nu eller mejla info@pts.se och ange Digin i ämnesraden.
 
Mediefrågor hänvisas till PTS presstjänst, 08-678 55 55
 
 
 
 

Varför en nätverksdag om digital inkludering och tillgänglighet?

Lagar och krav på tillgänglighet ökar, delvis för att balansera upp att samhällets snabba digitalisering riskerar att exkludera vissa grupper allt hårdare. Digitalisering och teknisk utveckling kan och ska ge större möjligheter att inkludera alla i samhället, inte skapa skarpare gränser som ökar utanförskapen.
För att vi inom offentlig sektor ska kunna utföra våra uppdrag samtidigt som vi möter ökade krav på tillgänglighet och bidrar till ett demokratiskt samhälle behöver vi hitta bra, effektiva arbetssätt och verktyg.
Praxis och tydlig vägledning saknas ännu på en del områden och vi behöver lära av varandra och hitta vägen framåt tillsammans. Genom att dela erfarenheter och kunskap och fokusera på möjligheter och lösningar kan vi underlätta allas arbete med digital inkludering.