Ny innovationstävling och ytterligare en vinnare utsedd

2019-06-27

PTS innovationstävling har nu avslutat den femtonde omgången med att utse ytterligare en vinnare. Den sextonde tävlingsomgången öppnar för ansökan 30 september 2019.

Under 2018 pågick PTS femtonde innovationstävling. Temat var ”Konverserande gränssnitt för alla” och tävlingen fick stort intresse. Totalt kom det in 84 ansökningar och 14 av dessa gick vidare till en prototypfas. Därefter utsågs sju vinnare i en första omgång. Ytterligare fyra bidrag var då fortfarande i prototypfasen och utvärdering av dessa har skett under våren.

Totalt åtta vinnare i avslutad tävling

Nu är det klart att ytterligare en vinnare har utsetts bland dessa fyra. Den sista vinnaren är Kungliga Tekniska Högskolan med projektet Funkbot som är ett konverserande dialogsystem i form av en mobilapp som kan hjälpa personer med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) att navigera och utföra ärenden i en komplex stadsmiljö.

Därmed är den femtonde omgången av PTS innovationstävling avslutad. Totalt fick åtta vinnare dela på 21,4 miljoner kronor för att utveckla sina innovativa lösningar inom talteknologi och konverserande gränssnitt.

Här är listan på samtliga vinnare i PTS femtonde innovationstävling.

 

Ny tävlingsomgång till hösten

Den 30 september 2019 öppnar ansökningsperioden för den sextonde omgången av PTS innovationstävling. Temat denna gång är ”Från utanför till internet” och vi söker lösningar som motiverar och underlättar för människor som halkat efter digitaliseringens framfart.

1,1 miljoner människor i Sverige lever i digitalt utanförskap enligt Internetsstiftelsens undersökning Svenskarna och internet. Samtidigt fortsätter samhällstjänster och information att digitaliseras, och ibland saknas lösningar som är möjliga för alla att använda.

Nya lösningar, befintliga lösningar på ett nytt sätt eller studier

Till höstens tävling kommer vi söka lösningar inom exempelvis följande områden:

  • Tillgängliga tjänster eller funktionalitet som förenklar för användare att använda tjänster på flera sätt (multimodalitet) eller på ett helt nytt sätt
  • Lösningar som med ett användarperspektiv löser en hel kedja, inklusive stöd och support på vägen
  • Idéer om hur kan öka motivationen till att använda samhällsviktiga tjänster

Det kan också handla om att ta reda på varför vissa grupper inte är digitalt delaktiga exempelvis genom en studie, vi kommer att söka både breda studier och mer specificerade studier inom ett visst område.

Tävlingsinformation uppdateras löpande på tävlingens webbsida pts.se/innovation16


Mer information:

innovation@pts.se
PTS kontakttelefon för innovationstävlingen: 08-678 55 52
Pressfrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55PTS har uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Genom PTS innovationstävlingar får företag och andra organisationer möjlighet att ansöka om finansiering av tjänste- och produktutveckling. Förutom projektfinansieringen, på upp till 2 miljoner kronor per vinnande bidrag, erbjuds marknadsförings- och säljkurser. Sedan starten av PTS innovationstävling 2010 har över 175 projekt fått stöd i sin utveckling. Läs mer om PTS innovationstävling, tidigare vinnare och tävlingsteman på pts.se/innovation