Mälarenergi ska följa utbyggnadslagen

2019-03-14

Stadsnätet Mälarenergi AB ska tillgängliggöra information om bygg- och anläggningsprojekt så att andra intressenter kan ta del av den. Om inte så kommer Post- och telestyrelsen (PTS) begära att ett vite på 1,5 miljoner kronor döms ut.

Genom utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

Lagen säger att nätinnehavare som är ett offentligt organ ska informera om planerade bygg- eller anläggningsprojekt. Det kan ske exempelvis genom e-tjänsten Ledningskollen, eller genom någon annan elektronisk tjänst.

Syftet är att bredbandsutbyggare ska ha möjlighet att begära samordning att sitt projekt med ett redan pågående så att kostnaderna ska kunna hållas nere.

Mälarenergi har inte följt lagen

PTS har granskat om stadsnätet Mälarenergi följer lagens informationsbestämmelser. Granskningen har bland annat visat att företaget lämnat viss information på en webbplats, men att denna information riktar sig till den egna kundgruppen, alltså hushåll och företag som kan vara intresserade av att installera bredband. Det finns däremot inte någon information som särskilt riktar sig till bredbandsutbyggare som kan vara intresserade av att begära samordning. PTS konstaterar att informationen som lämnas ska vara enkel att hitta och ta del av, så att bredbandsutbyggare kan bilda sig en uppfattning om de är intresserad av att begära samordning.

Granskningen visar också att Mälarenergis tidsangivelser för bygg- och anläggningsprojekt inte är tillräckligt tydliga.

Sammantaget finner PTS att Mälarenergi inte följer utbyggnadslagens bestämmelser.

Företaget måste rätta sig – annars vite

PTS förelägger Mälarenergi att informera om planerade projekt i enlighet med lagens bestämmelser. Senast inom drygt tre veckor ska företaget ha rättat sig.

Föreläggandet är förenat med ett vite om 1 500 000 kronor. PTS kan begära att det döms ut om Mälarenergi inte rättar sig inom angiven tid.

Klicka här för att läsa beslutet.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer om lagen

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som till exempel statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.