Helhetsgrepp om robusthet och tillförlitlighet krävs för samhällets digitalisering

2019-06-18

En av Bredbandsforums arbetsgrupper, där Dan Sjöblom varit ordförande, har i dag lämnat sin slutrapport. Gruppen har bland annat undersökt vilka krav nya digitala tjänster ställer på infrastrukturen.

Bredbandsforums arbetsgrupp Infrastruktur för digitalisering, med PTS generaldirektör Dan Sjöblom som ordförande, har lämnat sin slutrapport till Bredbandsforums styrgrupp och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Enligt arbetsgruppen behövs nya nätverk, stödfunktioner och uppdrag på robusthetsområdet för att främja införandet av digitala tjänster.

- Sveriges bredbandsnät måste vara robusta och tillförlitliga om användningen av digitala tjänster ska ta fart på allvar. Om inte beställare och användare kan lita på infrastrukturen kommer det att hämma digitaliseringen. Möjligheten att ta del av digitala tjänster ska inte heller bero på vem som äger och driver nätet där man bor. Alla aktörer kommer vara viktiga i det fortsatta arbetet för en infrastruktur som kan bära framtidens tjänster, säger Dan Sjöblom.

Ta del av rapporten på Bredbandsforums webbplats: www.bredbandsforum.se.

Bredbandsforum är ett initiativ från regeringen för att främja samverkan kring bredbandsutbyggnad. Forumet samlar företag, myndigheter och intresseorganisationer och har digitaliseringsministern som ordförande.

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55