Driftsäkerhet och integritet: incidenter under 2018 ska granskas

2019-02-19

Varje år granskar Post- och telestyrelsen (PTS) de integritets- och driftsäkerhetsincidenter som de största operatörerna har rapporterat in. Nu startar årets granskning.

Operatörer är skyldiga att rapportera när det i deras verksamhet inträffar integritetsincidenter eller störningar och avbrott av betydande omfattning.

PTS inleder nu sin årliga granskning av föregående års rapporter som inkommit till myndigheten. Årets tillsyn avser de fyra största operatörerna: Tele2, Telenor, Telia och Tre.

Granskningen omfattar alla inrapporterade incidenter under 2018 som inte har behandlats i annan tillsyn. PTS följer upp att operatörerna vidtar åtgärder och drar lärdomar av inträffade integritetsincidenter, störningar eller avbrott.  

Den årliga granskningen är en planlagd tillsynsinsats. Planerad tillsyn kompletterar den händelsestyrda tillsyn som myndigheten kan inleda i samband med att PTS får kännedom om incidenter.

PTS tillsynsplan 2019–2020 för säkra kommunikationsnät och -tjänster

Mer information

Caroline Sundholm, jurist, PTS nätsäkerhetsavdelning, tfn: 08-678 56 95
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om PTS tillsynsarbete inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra kommunikationsnät och -tjänster. Alla ska också kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att information som man lämnar ifrån sig används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation (integritet). PTS genomför därför olika typer av tillsyn: dels planlagd, dels händelsestyrd i samband med inträffade händelser.