Bahnhof ska rapportera in uppgifter till PTS

2019-04-17

Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in begärda uppgifter till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS underrättar nu bolaget om skyldigheterna i lagen.

PTS hämtar varje år in uppgifter från aktörer som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation. Uppgifterna används bland annat i myndighetens konkurrensreglering och till PTS statistikportal.

Dessutom används dessa uppgifter i PTS E-tjänst ”Bredbandskartan”, som visar bredbandstäckningen i Sverige.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är Bahnhof skyldiga att skicka in de efterfrågade uppgifterna till PTS.

Uppgifter har inte levererats

Bahnhof skulle ha skickat in uppgifter till PTS i slutet av oktober 2018. Men bolaget har, trots förlängd svarstid och påminnelser, inte lämnat in de begärda uppgifterna.

PTS underrättar Bahnhof

PTS underrättar nu Bahnhof om skyldigheten att skicka in de begärda uppgifterna till PTS. Bolaget har möjlighet att yttra sig över underrättelsen senast den 15 maj.

Klicka här för att läsa underrättelsen.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS enhet tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
Bianca Gustafsson Kojo, tf. chef PTS enhet för marknadsanalys och statistik, 073-644 57 09
PTS presstjänst, 08-678 55 55