Bahnhof rättar sig – lämnar in uppgifter till PTS

2019-06-17

Efter PTS föreläggande har bredbandsoperatören Bahnhof rättat sig och lämnat in de efterfrågade uppgifterna till myndigheten.

Det var tisdagen den 11 juni som PTS riktade ett föreläggande vid vite om en miljon kronor mot bredbandsoperatören Bahnhof för att bolaget inte har lämnat in fullständiga uppgifter till myndigheten. Uppgifterna används bland annat i myndighetens konkurrensreglering och till PTS statistikportal.

Klicka här för att läsa mer.

Bahnhof rättar sig

Efter PTS föreläggande har nu Bahnhof rättat sig och lämnat in kompletta uppgifter.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS enhet tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
Bianca Gustafsson Kojo, chef PTS enhet för marknadsanalys och statistik, 073-644 57 09
PTS presstjänst, 08-678 55 55