Bahnhof måste rapportera in uppgifter till PTS

2019-06-11

Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in fullständiga uppgifter till Post- och telestyrelsen (PTS). PTS förelägger nu bolaget att rapportera in de begärda uppgifterna. Annars kan PTS komma att begära att ett miljonvite döms ut.

PTS hämtar varje år in uppgifter från aktörer som bedriver verksamhet inom elektronisk kommunikation. Uppgifterna används bland annat i myndighetens konkurrensreglering och till PTS statistikportal. Dessutom används dessa uppgifter i PTS E-tjänst ”Bredbandskartan”, som visar bredbandstäckningen i Sverige.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation är Bahnhof skyldig att skicka in de efterfrågade uppgifterna till PTS.

Uppgifter har inte levererats

Bahnhof skulle ha skickat in uppgifter till PTS i slutet av oktober 2018 men bolaget har inte lämnat in de uppgifter som PTS begärt.

Bahnhof ska skicka in uppgifter

PTS förelägger nu Bahnhof att skicka in de begärda uppgifterna till PTS. Senast inom tre veckor, efter bolaget tagit del av föreläggandet, ska uppgifterna ha kommit in till PTS.

Om bolaget inte rättar sig kan PTS komma att begära att ett vite på en miljon kronor döms ut.

Klicka här för att läsa föreläggandet.

Mer information
Marielle Sjögren, chef PTS enhet tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
Bianca Gustafsson Kojo, chef PTS enhet för marknadsanalys och statistik, 073-644 57 09
PTS presstjänst, 08-678 55 55