2019


PTS presenterar förslag på konkurrensreglering för marknaderna för lokalt och centralt tillträde till nätinfrastruktur.

22 maj 2019


PTS kartlägger säkerhetsarbetet hos små och medelstora operatörer.

21 maj 2019


Bredbandsoperatören Bahnhof har inte lämnat in begärda uppgifter. PTS underrättar nu bolaget.

17 april 2019


Telia Company följer skyldigheterna om att tillhandahålla operatörsbyte. Det visar PTS tillsyn.

12 april 2019


Stadsnätet Mälarenergi AB har rättat sig efter PTS föreläggande och följer reglerna i utbyggnadslagen. PTS avslutar därför ärendet.

11 april 2019