2019


PTS tillsynsplan 2019–2020 för säkra kommunikationsnät och -tjänster

15 januari 2019


Viktig kunskap för att göra internetinfrastrukturen i Sverige motståndskraftig.

21 december 2018


Risker för driftstörningar och integritetsincidenter.

21 december 2018


De nya avgifterna gäller från 1 januari 2019. PTS uppmanar operatörer att anmäla aktuell policy för normal användning till myndigheten.

20 december 2018


Gäller från den 15 januari 2019.

17 december 2018