2019


Telia lever inte alltid upp till lagkraven på inledande rapport inom 24 timmar och kompletterande rapport inom efterföljande tre dagar.

9 juli 2020


Samråden gäller riktlinjer om tillämpning av det nya regelverket inom elektronisk kommunikation, samt en rapport om 5G.

30 juni 2020


Kungälvs kommun ska tillgängliggöra information om bygg- och anläggningsprojekt så att andra intressenter kan ta del av den. PTS förelägger nu kommunen.

26 juni 2020


PTS föreslår nya regler om säkerhetsåtgärder för leverantörer som omfattas av NIS-regleringen.

25 juni 2020


Den 10 juni 2020 träder PTS föreskrifter om driftsäkerhet i full kraft.

9 juni 2020