Telia uppgraderar nät och tjänster på ett säkert sätt

2018-11-13

Telia har etablerade processer för att planera, testa och genomföra förändringar i nät och tjänster. Post- och telestyrelsen (PTS) anser att bolaget följer reglerna om driftsäkerhet och avslutar därför sin granskning.

Förändringar i nät och tjänster är en vanlig orsak till driftstörningar och avbrott. PTS har därför granskat Telias arbete vid uppgraderingar, konfigurationsändringar och andra förändringar i nät och tjänster.

PTS anser att Telias processer för den här typen av förändringsarbete uppfyller de regelkrav som finns. PTS avslutar därför sin granskning.

Myndigheten har sedan tidigare granskat Com Hem, Hi3G och Telenor inom dessa områden.

Läs beslutet

Mer information
Love de Besche, nätsäkerhetsavdelningen: 08-678 58 19
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om PTS arbete med driftsäkerhetstillsyn

Alla i Sverige ska kunna kommunicera i driftsäkra elektroniska kommunikationsnät- och tjänster. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna inom driftsäkerhetsområdet. PTS genomför därför olika typer av tillsyn – dels planlagd tillsyn, som detta är ett exempel på, dels tillsyn i samband med inträffade incidenter, så kallad händelsestyrd tillsyn. Om PTS bedömer att operatörerna följer gällande regler, avslutas tillsynen genom att PTS fattar ett så kallat avskrivningsbeslut.