Telia måste ändra rutiner för begäran kring utbyggnadslagen

2018-05-03

Telia Company måste behandla en begäran om tillträde till nätinnehavares infrastruktur utan krav på att bredbandsutbyggaren först hämtar information via e-tjänsten Ledningskollen. Post- och telestyrelsen (PTS) förelägger nu Telia att ändra sina rutiner, för att utbyggnadslagens tidskrav ska uppfyllas.

Genom utbyggnadslagen (lagen om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät) kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnad av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband.

Enligt lagen ska en nätinnehavare besvara en begäran om tillträde senast inom två månader.

PTS har på eget initiativ beslutat att inleda tillsyn i detta ärende, för att utreda om Telia Company följer kraven i utbyggnadslagen om att ta emot och besvara en begäran om tillträde.

PTS förelägger Telia

PTS tillsyn visar att Telia regelmässigt hänvisar de som begär tillträde till bolagets infrastruktur till att först hämta information i e-tjänsten Ledningskollen och därigenom få ett särskilt formulär att fylla i.

Myndigheten konstaterar att det enligt lagen inte är möjligt att lägga till ytterligare formkrav på det sätt som Telia indirekt gör. Om en begäran inte är fullständig kan nätinnehavaren begära kompletterande uppgifter. Däremot kan inte nätinnehavaren på förhand bestämma att en begäran om tillträde som inkommer på ett visst sätt eller i en viss form är ofullständig och därmed inte ta emot och bedöma den. Den rutin som Telia tillämpar gör att besvarandet av bredbandsutbyggares begäran om tillträde fördröjs. Förfarandet främjar inte utbyggnaden av bredbandsnät, vilket är syftet med utbyggnadslagen.

PTS förelägger därför Telia att ändra sina rutiner, så att en fullständig begäran behandlas och besvaras inom två månader. Senast inom 30 dagar ska Telia ha rättat sig.

– Det är viktigt att alla aktörer medverkar till att ta bort hinder för en snabb och effektiv bredbandsutbyggnad. Det är syftet med utbyggnadslagen, säger Marielle Sjögren, chef för PTS enhet för tillsyn och tvistlösning.

Klicka här för att läsa föreläggandet.

Mer information
Marielle Sjögren, PTS enhet för tillsyn och tvistlösning, 073-644 55 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund om lagen

Med stöd av utbyggnadslagen kan den som vill bygga ut fast eller trådlöst bredband få nyttja andras infrastruktur eller samordna sin utbyggnad med andra. Det ska ge sänkta kostnader för utbyggnaden av bredband och bidra till att fler får tillgång till snabbt bredband. Utbyggnadslagen baseras på ett EU-direktiv.

Utbyggnadslagen medför rättigheter för bredbandsutbyggare och skyldigheter för nätinnehavare både inom och utom telekomsektorn. Nätinnehavare, som är ett offentligt organ eller nätinnehavare vars bygg- eller anläggningsprojekt helt eller delvis finansieras med offentliga medel, kan ha särskilda skyldigheter.

De som omfattas av lagen är bredbandsutbyggare och nätinnehavare, vilka även kan vara offentliga organ som t.ex. statliga och kommunala myndigheter samt kommunala bolag.