Telenor har vidtagit nödvändiga åtgärder efter sms-incident

2018-05-07

Post- och telestyrelsen (PTS) har granskat Telenor efter en integritetsincident som medförde att sms från andra operatörer hamnade hos fel mottagare i Telenors nät. Bolaget har infört nya rutiner och PTS avslutar därmed sin granskning.

I samband med att Telenor gjorde en planerad uppdatering i mobilnätet skickades sms från andra operatörers mobilnät till fel mottagare i Telenors nät. PTS har sedan incidenten inträffade den 1 mars 2016 bedrivit tillsyn mot bolaget.

Telenor har vidtagit åtgärder för att avhjälpa felet och sms-plattformen har fungerat felfritt sedan dess. Inom ramen för sitt långsiktiga driftsäkerhetsarbete har Telenor förbättrat den befintliga testmiljön samt planerar att införa en ny testmiljö för mer komplexa tester under 2018.

Mot bakgrund av de åtgärder som Telenor har genomfört avslutar PTS sin granskning.

Läs beslutet

Mer information

Peder Cristvall, PTS nätsäkerhetsavdelning: tfn: 070-811 40 28
PTS presstjänst: tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Alla i Sverige ska kunna kommunicera elektroniskt utan att riskera att informationen kommer på avvägar eller används på ett oönskat sätt. PTS har i uppgift att säkerställa att operatörerna följer reglerna om konfidentiell kommunikation, som bland annat inkluderar regler och allmänna råd om skyddsåtgärder för behandlade uppgifter. Där finns till exempel regler om att operatörer ska analysera riskerna för att integritetsincidenter inträffar och vidta nödvändiga skyddsåtgärder för att hantera de identifierade riskerna.